Smart Retro – Novel Way to Develop Cities

Smart Retro -projekti kehittää uusia palveluideoita asiantuntijoiden ja käyttäjien avulla. Lupaavimmat palvelut testataan oikeissa kaupunkiympäristöissä. Smart Retro -projektin tavoitteena on luoda uusia palveluita, arvokkaita kumppanuuksia ja lopulta pohjoismaalaiseen kontekstiin soveltuva uusi malli, joka yhdistää tehokkaasti uusien palveluiden luomisen rakennuskannan kunnostamiseen.

Smart Retro – Novel Way to Develop Cities on pohjaselvitys, joka esittelee uuden lähestymistavan kaupunkikehittämiseen. Siinä yhdistyvät korjausrakentaminen, startup-yritykset ja julkiset tilat. Selvitys sisältää kuvaukset 15 smartup-yrityksestä, 13 korjausrakentamishankkeesta ja neljästä julkisten tilojen kehittämisprosessista.