Mikko Annala

Vanhempi asiantuntija

mikko.annala@demoshelsinki.fi

+358 40 778 6062

Mikko Annala on sosiaalipsykologi, jonka erityisaloja ovat käyttäytymisen muutos ja kokeilut. Mikko työskentelee erityisesti ministeriöiden, kaupunkien ja yliopistojen kanssa, tehtävinään muun muassa kokeilujen kytkeminen hallinnon prosesseihin sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen kaupunkiympäristöissä loppukäyttäjien kanssa.

Ennen Demos Helsingille tuloaan Mikko toimi Yhdyskuntasuunnittelu-lehden toimitussihteerinä. Aiemmin hän on työskennellyt Helsingin yliopistolla sosiaalipsykologina kulttuurienvälisten suhteiden ja nuorten liikuntatottumusten kehittämisen parissa, eri interventiotutkimusryhmissä sekä tehnyt kokeellista emootiotutkimusta. Sosiaalipsykologi Kurt Lewinin tapaan Mikko uskoo, että ihmiskäyttäytymisen ymmärtämiseen kaikkein käytännöllisin väline on hyvä teoria.