fbpx

Meistä

Demos Helsinki is an internationally operating, independent think tank. We do research, provide consulting services, and coordinate with Untitled, a global community that aims to re-imagine and build experiments to make a new society a reality. We work with curious administrations, cities, businesses, universities and other actors who share a desire to build a fair and sustainable future. 

 

We believe that the future needs to be built from diverse perspectives. Demos Helsinki employs 50 experts from the social sciences to economics, from technology to law and from design to science. 

 

We have been operating in Finland for more than 15 years and are now expanding our operations in France. Demos Helsinki’s consulting work is done in four teams: New Horizons , Urban Transformations , Governance Innovation and Transforming Business . The research is carried out under the auspices of the independent and non-profit Demos Research Institute .

 

Demos Helsinki is built on the idea that change can only happen together. That’s why we do consulting and research projects with hundreds of partners around the world. Unlike many other incubators, Demos Helsinki is politically non-aligned and does not receive external core funding. Our work is entirely project and project funded.

 

Lue lisää työstämme ja kumppaneistamme.

 

Only together can we fight for a fair, sustainable, and joyful next era.

Vaikuttavuus

 

Voimme vaikuttaa siihen, mihin suuntaan maailma muuttuu. Demos Helsingin työn keskiössä on neljä muutoksen vipuvartta:

 

  1. Expanding Agency in Decarbonisation. Teknologiset innovaatiot ja politiikan muutokset eivät riitä pysäyttämään ilmastonmuutosta. Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii toimijuutta koko yhteiskunnalta. Tarvitsemme nopeaa ja radikaalia toimintaa niin valtioilta, yrityksiltä, kansalaisilta kuin yhteisöiltäkin – meidän on voimaannutettava myös kaikki sellaiset toimijat, jotka näkevät vaikutusmahdollisuutensa tällä hetkellä rajallisina.

 

  1. Transformative governance. Politiikka ja julkinen hallinto eivät nykymuodossaan herätä tarpeeksi luottamusta kansalaisten keskuudessa. Meidän on mentävä kohti uuden ajan hallintoa, jossa yhdistyy sekä vakaus että kyky uudistua. Julkisen hallinnon on pystyttävä vastaamaan samanaikaisesti sekä tämän hetken haasteisiin että pitkän aikavälin muutoksiin.

 

  1. Regenerative infrastructure. Fyysistä ja digitaalista infrastruktuuria tulee kehittää ihmislähtöisesti ja kestävyys edellä. Jotta kaupunkien ja esimerkiksi digitaalisten palvelujen muodostama infrastruktuuri voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tulee niiden vastata paremmin ihmisten ja ympäristön tarpeisiin.

 

  1. Emancipatory economy. Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi on edellytys kestävälle talouskasvulle ja yhteiskunnan sekä talouden vakaudelle. Talouskasvu ja taloudellinen pääoma eivät ole ainoa menestyksen mittari. Kestävyys sekä ihmisten kyvykkyydet, hyvinvointi ja vapaus on asetettava taloudessa etusijalle.

 

Ohjaamalla muutoksen suuntaa näiden neljän vipuvarren kautta, voimme saada liikkeelle systeemiseen muutokseen, joka ohjaa yhteiskuntia kohti reilua, kestävää ja iloista uutta aikakautta. Lue lisää Demos Helsingin vaikuttavuusmallista.

Organisaatio

 

Demos Helsinki koostuu hallinnollisesti kolmesta yksiköstä: Demos ry, Demos Helsinki oy ja Demos Research Institute Oy. Näihin kaikkiin viitataan yhdessä nimellä Demos Helsinki.

 

→  Demos ry on voittoa tavoittelematon, rekisteröity yhdistys, joka omistaa Demos Helsinki oy:n ja Demos Research Institute oy:n. Demos ry:ssä korkein päätöksentekovalta on sen jäsenillä eli Demos Helsingin työntekijöillä. 

 

→  Demos Helsinki oy on Demos ry:n tytäryhtiö, joka tarjoaa konsultointipalveluita julkisen sektorin asiakkaille, yrityksille, järjestöille ja säätiöille. 

 

→  Demos Research Institute oy tekee akateemista tutkimusta. Demos Research Institute on itsenäinen, voittoa tavoittelematon, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin sitoutunut organisaatio.

 

Pääset lukemaan lisää käytännön työstämme, rakenteestamme ja talousluvuistamme viimeisimmästä vuosikertomuksestamme.

 

Demokratia Demos Helsingissä

 

→  Demokratia on rakenteidemme ytimessä. Demos ry:ssä korkein päätöksentekovalta on sen jäsenillä eli Demos Helsingin työntekijöillä. Kaikki työntekijät ovat Demos ry:n jäseniä.

 

→  Radar on puolivuosittainen foorumi, jossa vakituiset työntekijät kokoontuvat päättämään yhdessä Demos Helsingin agendasta ja arvioimaan työmme vaikuttavuutta. Radar on Demos Helsingin tärkein keskustelun ja päätöksenteon areena uusien tavoitteiden ja suuntien asettamiselle. 

→   Demos The Board of Directors of Helsinki is elected at the annual meeting by the members of Demos ry. The Board’s task is to ensure that Demos Helsinki’s work is globally significant and that its resources are used in the most socially effective way. The Board consists of both external members and employees. Get to know the board .