fbpx

Meistä

Demos Helsinki on maailmanlaajuisesti toimiva, riippumaton ajatushautomo. Teemme tutkimusta, tarjoamme konsulttipalveluita, ja isännöimme maailmanlaajuista yhteiskunnallisen mielikuvituksen liittoa nimeltään Untitled. Yhteisömme on ensimmäisestä päivästä lähtien rakentunut ajatukselle, että muutos voi tapahtua vain yhdessä. Siksi toteutamme konsultointi- ja tutkimushankkeita satojen yhteistyökumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa. Toisin kuin monet ajatushautomot, olemme pääasiassa hankerahoitteisia ja täysin riippumattomia, ja ilman poliittisia sidoksia.

 

Pyrimme tarkoituksellisesti pitämään yllä ja tasapainottamaan mahtavia jännitteitä, jotka läpäisevät nykypäivän yhteiskunnallisia rakenteita ja toimijoita. Työmme heijastaa käsitteellisesti ja käytännössä missiomme, jonka mukaan tarvitaan transformatiivista muutosta. Uskomme, että tähän muutokseen kuuluu monenlaisia kumppaneita ja monia epätodennäköisiä liittoutumia, jotka ilmenevät eri yhteiskunnan aloilla ja maantieteen alueilla.

 

Lue lisää työstämme ja kumppaneistamme.

 

Only together can we fight for a fair, sustainable, and joyful next era.

Vaikuttavuus

 

Voimme vaikuttaa siihen, mihin suuntaan maailma muuttuu. Demos Helsingin työn keskiössä on neljä muutoksen vipuvartta:

 

  1. Expanding Agency in Decarbonisation. Teknologiset innovaatiot ja politiikan muutokset eivät riitä pysäyttämään ilmastonmuutosta. Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii toimijuutta koko yhteiskunnalta. Tarvitsemme nopeaa ja radikaalia toimintaa niin valtioilta, yrityksiltä, kansalaisilta kuin yhteisöiltäkin – meidän on voimaannutettava myös kaikki sellaiset toimijat, jotka näkevät vaikutusmahdollisuutensa tällä hetkellä rajallisina.

 

  1. Transformative governance. Politiikka ja julkinen hallinto eivät nykymuodossaan herätä tarpeeksi luottamusta kansalaisten keskuudessa. Meidän on mentävä kohti uuden ajan hallintoa, jossa yhdistyy sekä vakaus että kyky uudistua. Julkisen hallinnon on pystyttävä vastaamaan samanaikaisesti sekä tämän hetken haasteisiin että pitkän aikavälin muutoksiin.

 

  1. Regenerative infrastructure. Fyysistä ja digitaalista infrastruktuuria tulee kehittää ihmislähtöisesti ja kestävyys edellä. Jotta kaupunkien ja esimerkiksi digitaalisten palvelujen muodostama infrastruktuuri voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tulee niiden vastata paremmin ihmisten ja ympäristön tarpeisiin.

 

  1. Emancipatory economy. Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi on edellytys kestävälle talouskasvulle ja yhteiskunnan sekä talouden vakaudelle. Talouskasvu ja taloudellinen pääoma eivät ole ainoa menestyksen mittari. Kestävyys sekä ihmisten kyvykkyydet, hyvinvointi ja vapaus on asetettava taloudessa etusijalle.

 

Ohjaamalla muutoksen suuntaa näiden neljän vipuvarren kautta, voimme saada liikkeelle systeemiseen muutokseen, joka ohjaa yhteiskuntia kohti reilua, kestävää ja iloista uutta aikakautta. Lue lisää Demos Helsingin vaikuttavuusmallista.

Organisaatio

 

Demos Helsinki koostuu hallinnollisesti kolmesta yksiköstä: Demos ry, Demos Helsinki oy ja Demos Research Institute Oy. Näihin kaikkiin viitataan yhdessä nimellä Demos Helsinki.

 

→  Demos ry on voittoa tavoittelematon, rekisteröity yhdistys, joka omistaa Demos Helsinki oy:n ja Demos Research Institute oy:n. Demos ry:ssä korkein päätöksentekovalta on sen jäsenillä eli Demos Helsingin työntekijöillä. 

→  Demos Helsinki oy on Demos ry:n tytäryhtiö, joka tarjoaa konsultointipalveluita julkisen sektorin asiakkaille, yrityksille, järjestöille ja säätiöille. 

→  Demos Research Institute oy tekee akateemista tutkimusta. Demos Research Institute on itsenäinen, voittoa tavoittelematon, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin sitoutunut organisaatio.

 

Pääset lukemaan lisää käytännön työstämme, rakenteestamme ja talousluvuistamme viimeisimmästä vuosikertomuksestamme.

 

Demokratia Demos Helsingissä

 

→  Demokratia on rakenteidemme ytimessä. Demos ry:ssä korkein päätöksentekovalta on sen jäsenillä eli Demos Helsingin työntekijöillä. Kaikki työntekijät ovat Demos ry:n jäseniä.

 

→  Radar on puolivuosittainen foorumi, jossa vakituiset työntekijät kokoontuvat päättämään yhdessä Demos Helsingin agendasta ja arvioimaan työmme vaikuttavuutta. Radar on Demos Helsingin tärkein keskustelun ja päätöksenteon areena uusien tavoitteiden ja suuntien asettamiselle. 

 

→   Demos Helsingin valitsevat yhdistyksen jäsenet vuosikokouksessa. Hallitus huolehtii siitä, että Demos Helsingin työ on globaalisti merkityksellistä ja että käytämme voimavarojamme mahdollisimman suuren yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Hallituksessa on sekä ulkopuolisia jäseniä että työntekijäjäseniä. Tutustu hallitukseen.