fbpx

Tutkimus

Tietoa ja ratkaisuja oikeudenmukaisen ja kestävän yhteiskunnan rakentajille

Uutta tieteidenvälistä ymmärrystä ja kestäviä ratkaisuja

Emme ehdi ratkaista ilmastokriisiä teknologioiden kehittämisen kautta, vaan oikeudenmukainen siirtymä tulee edellyttämään tutkimukseen perustuvia yhteiskunnallisia innovaatioita. Monitieteinen, tulevaisuusorientoitunut, eri ihmistieteitä yhteen tuova näkökulmamme auttaa luomaan parempia ratkaisuja ja uutta tietoa näitä kriisejä ratkoville toimijoille yhteiskunnan eri alueilla. Demos Helsingissä uutta tieteidenvälistä ymmärrystä ja tulevaisuuden ratkaisuja luotaavat ja luovat yhdessä tulevaisuudentutkimuksen, kaupunkitutkimuksen, politiikan tutkimuksen, organisaatioiden ja johtamisen, ihmisoikeuksien ja taloustieteiden akateemisesti meritoituneet tutkijat sekä hallinnon, demokratian, kaupunkien ja teknologian innovaatioiden arjen kehittäjät.

Eurooppalaisten ja kotimaisten konsortiohankkeiden asiantuntija

Tutkimusotteemme on monimenetelmällinen, transformaatiotutkimuksen periaatteita noudattava: normatiivinen, kriittinen, kokeellinen, kokeileva, tieteidenvälinen ja arjen vaikutusprosesseihin suuntautunut. Olemme työskennellyt pitkään sekä tutkimus- että vuorovaikutuskumppanina eurooppalaisissa ja suomalaisissa konsortiohankkeissa. Olemme olleet mukana esimerkiksi EU:n puiteohjelmista rahoitetuissa FP7- ja Horizon 2020-hankkeissa sekä Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimushankkeissa Suomessa. Teemme näissä hankkeissa akateemista tutkimusta, innovaatiotoimintaa sekä vuorovaikutustyötä.

Viimeaikaisia töitämme

Only together can we fight for a fair, sustainable, and joyful next era.

Ota yhteyttä

Iina Koskinen

Head of Research Operations, Team lead

iina.koskinen@demoshelsinki.fi

+358 50 5576578

Atte Ojanen

Research Manager

atte.ojanen@demoshelsinki.fi

+358 50 91 77994