Leena Alanko

Team lead, New Horizons

leena.alanko@demoshelsinki.fi

+358 50 537 3393

Leena Alanko (VTM) johtaa Demos Helsingin hyvinvoinnin ja kestävyyden muutokseen erikoistunutta New Horizons -tiimiä.

Leena on erikoistunut ymmärtämään, kuinka hyvinvointia ja terveyttä edistetään muuttuvassa maailmassa ja keiden yhteistyöllä. Hän työskentelee näiden teemojen parissa erityisesti ministeriöiden, kaupunkien ja järjestöjen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Leena on ollut mukana eri selvityshankkeissa ja strategiatöissä sekä luonut uusia konsepteja yhteiskehittämisen ja ennakoinnin menetelmiä hyödyntäen.

Leenan ydinosaamista ovat:

  • Hyvinvointitalouden näkökulma ja hyvinvointitalouden edistäminen
  • Innostavien visio- ja strategiatöiden suunnittelu ja toteutus
  • Yhteiskehittämisen periaatteet ja menetelmät

Leena on ollut mukana laatimassa useita selvityksiä, jossa tarkastellaan eri hyvinvoinnin näkökulmia. Leena oli yksi Demos Helsingin hyvinvointitaloutta käsittelevän julkaisun kirjoittajista. Sen lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan selvityshankkeissa, joissa on käsitelty esimerkiksi maahan muuttaneiden koulutus- ja työllistymispolkujen pullonkauloja sekä digitaalista hyvinvointia.

Leena on johtanut ja toiminut asiantuntijana useissa yhteiskehittämiselle perustuvissa visio- ja strategiatöissä sekä nostanut asukaslähtöisyyden kaupunkikehittämisen keskiöön. Esimerkiksi Korkeakoulutuksen Visio 2030 -projektissa muodostettiin tulevaisuuskuva suomalaiselle korkeakoulujärjestelmälle yhdessä sidosryhmien kanssa. Hän on kehittänyt uusia palveluita ja ja toimintamalleja asukkaille esimerkiksi Hyvä elämä Jampassa ja Y-lab -projekteissa Järvenpään kaupungin ja Y-Säätiön kanssa.

Ennen Demos Helsinkiä Leena työskenteli Innovaatiorahoituskeskus Tekesin (nyk. Business Finland) projektikoordinaattorina  sekä taiteilijakaksikko Tärähtäneiden ämmien yhteisötaideprojektien tuottajana. Hän on opiskellut sosiologiaa Helsingin yliopistossa.