Leena Alanko

Team lead, Emancipatory Economy

leena.alanko@demoshelsinki.fi

+358 50 537 3393

Leena johtaa Demos Helsingin Emancipatory Economy -tiimiä.

 

Työssään hän haluaa varmistaa että Demos Helsinki työskentelee oikeiden taloutta koskevien kysymysten äärellä. Talouden yhteiskunnallinen rooli ja talousajattelun vaikutukset kuin myös hyvinvointia ja ekologista kestävyyttä korostava talousajattelu ovat Leenalle keskeisiä teemoja.

 

Leena on johtanut useamman vuoden hankkeita, joissa kehitetään strategisia tavoitteita, politiikkasuosituksia ja uusia palvelukonsepteja tukemaan hyvinvointia. Osallisuuden lisääminen ja hyvinvointitalousajattelun soveltaminen käytäntöön innostavat Leenaa tällä hetkellä.

 

Leena on taustaltaan sosiologi. Enne Demos Helsinkiä hän työskenteli kulttuurituottajana ja tutkimuskoordinaattorina. Hän on kiinnostunut taiteen ja kulttuurin voimasta yhteiskunnallisessa muutoksessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

 

Vapaa-ajallaan saatat löytää Leenan vaeltelemassa museossa, nauttimassa musiikkikonsertista tai käymässä tanssitunnilla.