Leena Alanko

Team lead, Emancipatory Economy

leena.alanko@demoshelsinki.fi

+358 50 537 3393

Leena Alanko johtaa Demos Helsingin Emancipatory Economy -tiimiä ja työskentelee asiantuntijana erityisesti hankkeissa, joissa käsitellään hyvinvoinnin edistämisen ja ekologisen kestävyyden yhteyksiä.

 

Leena on johtanut useamman vuoden hankkeita, joissa kehitetään strategisia tavoitteita, politiikkasuosituksia ja uusia palvelukonsepteja tukemaan hyvinvointia. Näiden teemojen parissa hän on työskennellyt erityisesti ministeriöiden, kaupunkien ja järjestöjen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

 

Esimerkkejä Leenan viimeaikaisista töistä ovat osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa laaditut selvitykset sosiaaliturvan uudistuksen tarpeet huomioivasta hyvinvointitaloudellisesta politiikan ohjausmallista , maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspoluista sekä digitaalisesta hyvinvoinnista perheissä ja lähisuhteissa. Leenaa kiinnostaa lisäksi hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen paikallisiin tarpeisiin. Hän onkin esimerkiksi kehittänyt kuntien ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä elinvoimaisen vapaaehtoissektorin tukemiseksi ja laatinut hyvinvointia tukevia palveluita järjestöille.

 

Leena on taustaltaan sosiologi. Ennen Demos Helsinkiä hän työskenteli kulttuurituottajana yhteisötaprojekteissa ja oli harjoittelussa Tekesillä (nyk. Business Finland). Hän on kiinnostunut taiteen ja taidelähtöisten menetelmien merkityksestä yhteiskunnallisessa muutoksessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vapaa-ajallaan saatatkin löytää Leenan vaeltelemassa museossa, nauttimassa musiikkikonsertista tai käymässä tanssitunnilla.