Tieteellinen neuvonantajaryhmä tukemaan Demos Helsingin tutkimustoimintaa

Ajatushautomo Demos Helsingille on nimitetty tieteellinen neuvonantajaryhmä vahvistamaan Demoksella tehtävän tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta.

Neuvonantajaryhmän jäsenet ovat kestävän muotoilun professori Idil Gaziulusoy Aalto-yliopistosta, sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen Turun yliopistosta, taloussosiologian ja digitaalisen yhteiskuntatutkimuksen professori Vili Lehdonvirta Oxfordin yliopiston Oxford Internet Institutesta sekä kestävyystieteen professori Christopher Raymond Helsingin yliopistosta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Veikko Eranti. Eranti on kaupunkisosiologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja vanhempi asiantuntija Demos Helsingillä.

Osana Demos Helsinkiä toimii tutkimukseen keskittyvä Demos Research Institute, joka perustettiin vuonna 2016. Akateemisen tutkimuksen painoarvo Demos Helsingissä on viime vuosina kasvanut. Nyt tutkimusta tekemässä on jo kahdeksan väitellyttä tutkijaa.

Demos Research Instituten tutkijat ovat osallistuneet mm. useisiin EU:n puiteohjelmista rahoitettuihin hankkeisiin sekä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeisiin. Tutkimuksen teemoja ovat muun muassa vihreän siirtymän oikeudenmukaisuus, kaupunkien ja alueiden ilmastotoimet, teknologian vaikutus yhteiskuntaan sekä demokratian ja hallinnon uudet mahdollisuudet.

”Demos Helsinki pyrkii edistämään kestävää ja oikeudenmukaista siirtymää luomalla ja soveltamalla tutkimustietoa yhteiskunnassa. Tutkimustoimintamme tavoitteena on olla sekä akateemisesti että yhteiskunnallisesti relevanttia. Toivon, että tieteellinen neuvonantajaryhmä kirittää meitä löytämään paikkamme tutkimusekosysteemissä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten rinnalla”, sanoo Demos Helsingin tutkimusten operatiivisesta johtamisesta vastaava Iina Koskinen.

”Neuvonantajaryhmän tehtävä on erittäin mielenkiintoinen: toisaalta kehittää tutkimuksen vaikuttavuutta ja kohdistumista kaikkein kiperimpiin ongelmiin, toisaalta kuvitella tieteenteon rakenteita uudestaan. Peloton tulevaisuuden suunnan näyttäminen onnistuu helpoiten mikäli itse on myös valmis muokkaamaan omaa toimintaansa ennakkoluulottomasti”, kommentoi apulaisprofessori Eranti.

Tieteellinen neuvonantoryhmä tulee olemaan foorumi Demokselle keskustella tutkimusalueista ja niissä tehtävässä tutkimuksesta sekä tutkimustoiminnan kehittämisessä ajatushautomossa.