Iina Koskinen

Lead, tutkimuksella vaikuttaminen

iina.koskinen@demoshelsinki.fi

Iina Koskinen (FM) toimii Demos Helsingissä tutkimuksella vaikuttamisen asiantuntijana.

Iinan ydinosaamista ovat:
– tutkimuksella vaikuttaminen
– tutkimuksen yhteiskehittäminen
– strateginen sidosryhmäyhteistyö

Yhteiskehittäessä ihmiset ratkovat ongelmia ja etsivät mahdollisia tulevaisuuden toimintamalleja yhdessä. Tieteessä se tarkoittaa tutkimuksen teemojen, tutkimuskysymysten, -prosessin ja lopputuotteiden suunnittelua vuorovaikutuksessa tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kesken.

“Luonnon ja yhteiskuntien kestävyyttä uhkaavia ongelmia ei ratkaista vain tutkimustiedolla. Tarvitaan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyötä. Se on tutkijoille on loistava mahdollisuus tuoda osaamista ja näkemyksiä esille ja kertoa, minkä ongelmien ratkaisemiseen yhteiskunnan kannattaa ohjata resursseja.”

Iina on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa tiedevuorovaikutustehtävissä Helsingin yliopistossa, Pohjoismaiden suurimmalla tiedefestivaalilla Tieteen päivillä ja Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Tutustu tutkimuksella vaikuttamiseen oppaaseen, jonka Iina on kirjoittanut yhdessä Maria Ruuskan (Kaskas Media) ja Tanja Sunin (Helsingin yliopisto) kanssa:

Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen (Art House, 2018.)