Demos Helsinkiä ajaa halu nopeaan globaaliin muutokseen – tarvitsemme sinut mukaan

Elämme outoa aikaa.

Maailma on monella tapaa parempi paikka kuin ennen. Olemme vauraampia kuin koskaan, YK:n vuosituhattavoitteista on onnistuttu esimerkiksi köyhyyden puolittamisessa ja valtaosassa maailman maita tytöt käyvät peruskoulua yhtä paljon kuin pojat. Aurinkoenergiasta on yhtäkkiä tullut kilpailukykyistä ja kahdella miljardilla ihmisellä on taskussaan laite, jolla he voivat olla yhteydessä toisiinsa ympäri maailman. Robottiautoja testataan monissa kaupungeissa ja tekoäly on kehittynyt nopeammin kuin arvasimme.

Silti monet kokevat jääneensä sivuun kehityksestä. Ihmisten tulevaisuususko on läntisessä maailmassa tutkimusten mukaan heikkoa. Tämä on ilmennyt yllättävinä ja dramaattisina vaalituloksina ja menneisyyteen hapuilevana, vastakkainasetteluja korostavana politiikkana. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on pahasti myöhässä ja vuosikymmenten lupaus internetin ihmiskuntaa vapauttavasta vaikutuksesta on kääntynyt uhkaavaksi voimaksi. Globalisaatio ei yhdistänytkään maailmaa, vaan toi geopolitiikan takaisin.

Voi perustellusti sanoa, että yhteiskuntamme menevät eteenpäin nopeammin kuin koskaan – ja samaan aikaan monet asiat tuntuvat muuttuvan huonommiksi. Edistyksen hedelmät eivät jakaudu tasaisesti ja kehityksen sivutuotteena syntyy ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavia riskejä. On kohtalonkysymys, saammeko kaikki pysymään mukana kehityksessä ja kestääkö planeettamme sen. On viimeinen hetki alkaa hillitä ilmastonmuutosta oikean mittaluokan toimilla ja varmistaa, että ihmisillä on syitä uskoa demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän tuovan heille hyvää. Yhteiskuntamme on murroksessa, jossa vanha, teollisen ajan rakenteille perustunut maailma on murtumassa – mutta visio uudesta, kestävästä ja reilusta jälkiteollisesta yhteiskunnasta on vielä sumuinen.

Näistä syistä Demos Helsinki on kirkastanut tavoitteensa ja päivittänyt rakenteensa. Totesimme, ettei Suomessa syntynyt ajatushautomo voi jäädä toimistolleen Helsingin Etu-Töölöön ja olettaa, että suurimmat muutokset saadaan aikaan sieltä. Siksi Demos Helsingin tuleva suunta on selvä: Haluamme olla entistä enemmän vaikuttamassa aikamme globaalisti merkittäviin kehityskulkuihin. Tiedämme, että maailma muuttuu vain, kun ihmiset ja organisaatiot tulevat yhteen tekemään muutosta. Demos Helsingin visio on olla alusta kestävien ja reilujen jälkiteollisten yhteiskuntien rakentamiselle, johon maailman parhaat ja päättäväisimmät muutoksentekijät voivat liittyä.  

Demos Helsinki on paikka muutoksentekijöille

Demos Helsinki sai alkunsa 13 vuotta sitten, kun huomasimme, ettei kukaan miettinyt mitä aikamme suuret megatrendit (kuten ilmastonmuutos, teknologinen murros, globalisoituva talous, kaupungistuminen ja elämäntapavalintojen yksilöllistyminen) tarkoittivat organisaatioille, ihmisille ja yhteiskunnalle käytännössä. Ajatushautomomme auttoi kumppaneitamme ymmärtämään näitä muutoksia. Viisi vuotta sitten, vuonna 2013 totesimme, ettei tämä riitä – halumme muuttaa maailmaa entistä nopeammin sai meidät perustamaan ajatushautomon rinnalle konsulttityötä tekevän Demos Effect oy:n, joka auttaa yksityisen sektorin kumppaneitaan myös muuttamaan toimintaansa niin, että se vastaa tulevaisuuden vaatimuksia.

Vuoden 2017 lopulla käytimme paljon aikaa koko työntekijäjoukolla miettien, teemmekö oikeita asioita saadaksemme aikaan haluamiamme vaikutuksia. Vastaus oli, ettemme pysty muuttamaan maailmaa tarpeeksi nopeasti, jos ajattelemme sen tapahtuvan 49 demoslaisen työtuntien puitteissa. Meidän on oltava uteliaita ja nöyriä ja ajateltava toimintaamme aiempaa avoimemmin, jatkuvasti uutta etsien. Siksi uusi strategiamme on olla entistä enemmän alusta lukuisille erilaisille tavoille tehdä muutosta. Etsimme vielä tuntemattomia toimintamalleja tutkimus- ja konsulttityön rinnalle sekä vahvoja kotimaisia ja globaaleja kumppanuuksia.

Creating the Next Era -tilaisuutemme ovat alusta kiinnostaville kohtaamisille: Ne tuovat maailman kirkkaimpia ja edistyksellisimpiä ajattelijoita yhteen suomalaisten kanssa. Ensimmäinen vieraamme oli Politico-lehden Euroopan 28 vaikutusvaltaisimman ajattelijan joukkoon listattu Evgeny Morozov, joka avasi digitaalisen geopolitiikan kysymyksiä Demos Helsingin toimistolla 22.10.

Demos Helsinki ja Demos Effect yhdistyvät

Demos Helsingin visio, olla globaalisti vaikuttava alusta kestävien ja reilujen yhteiskuntien rakentamiselle yhdessä, laittoi arkemme uusiksi vuoden 2018 alussa. Jakauduimme kuuteen itseohjautuvaan tiimiin, joista jokaisella on oma hypoteesi siitä, miten jälkiteollisen ajan yhteiskuntaa rakennetaan.

Governance Innovation -tiimi on Demos Helsingin kansainvälinen kärki, joka kehittää kokeilevaa ja inklusiivisempaa hallintoa kansainvälisten kumppaneiden kanssa ympäri maailman. Demoksen globaalia vaikuttavuutta ajaa myös Radical Strategy -tiimi, joka on jo haastanut maailman suurimpiin lukeutuvia yrityksiä uudistamaan strategioitaan tulevaisuudenkestäviksi. Science in Society tekee työtä tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistamiseksi, jotta maailman isot ongelmat voidaan ratkaista. Urban Transformations -tiimi edistää hiilineutraaleja, demokraattisia kaupunkeja. One Planet Economy kehittää ratkaisuja, jotka tekevät mahdolliseksi resurssikestävät elämäntavat ja yhteiskunnat.  New Horizons auttaa yhteiskuntamme keskeisiä instituutioita julkisista organisaatioista ammattiliittoihin, järjestöihin ja yrityksiin vastaamaan käynnissä olevaan jälkiteolliseen murrokseen. Samalle se etsii uusia alueita, joilla Demos Helsinki voi hyödyntää asiantuntemustaan sekä käynnistää uusia tiimejä. Tämän kaiken rinnalla Demos Helsingin Next Era -ajatushautomotyö kokoaa  tiimien ajattelua maailmanluokan julkaisuksi ja varmistaa, että Demoksen ymmärrys isoista yhteiskunnallisista murroksista päivittyy jatkuvasti.

Nyt muutamme rakenteemme mahdollistamaan paremmin kunnianhimoiset tavoitteemme. Jatkossa voittoa tavoittelematon Demos ry vastaa Demos Helsingin ajatushautomotyöstä ja agendasta. Käytännön muutostyö tehdään Demos ry:n omistamassa, konsulttityöhön keskittyneessä Demos Helsinki oy:ssä sekä akateemisen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen erikoistuneessa tytäryhtiössä, voittoa tavoittelemattomassa Demos Research Institute oy:ssä. Koska kumppaneidemme kanssa tapahtuva organisaatioiden muuttaminen on yhä keskeisin tapamme saada aikaan vaikutuksia, siirrämme kaiken konsulttityön Demos Helsinki oy:hyn – näin voimme kasvattaa tuon työn volyymia nopeammin ja entistä kansainvälisemmin. Samalla ohjaamme lisää resursseja ajatushautomotyöhön ja uusien yhteiskunnallisen muutoksen reittien kehittämiseen ja avaamiseen. Merkittävin ulospäin näkyvä muutos on, että jatkossa teemme kaiken työn yhden Demos Helsinki -brändin alla.

Demos Helsinki on perustamisestaan lähtien rakentunut sille, että muutosta tehdään #yhdessä. Uuden strategiamme myötä olemme entistäkin kiinnostuneempia löytämään uusia kumppaneita Suomesta ja kaikkialta maailmasta, kokeilemaan aivan uudenlaisia yhteistyön muotoja sekä kasvattamaan joukkoamme uteliailla yksilöillä.  

Me tarvitsemme sinut mukaan rakentamaan reilua ja kestävää jälkiteollista yhteiskuntaa. Jos sinä kiinnostuit meistä, ole yhteydessä!