Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus – uusia tapoja vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin?

Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologiat kiinnostavat erityisesti uusia toimintatapoja etsiviä tahoja yhteiskunnassa, jossa kokemusten ja elämysten painoarvo kasvaa koko ajan.

Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) yhdistetään usein tulevaisuuden visioihin, vaikka nämä teknologiat ovat jo vakiintuneet monen alan osaksi. Virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty jo useita vuosia liiketoiminnassa esimerkiksi rakennusalalla, peleissä, markkinoinnissa ja mainonnassa. Alan kehityksen huomaa myös teknologioita kehittävien ja käyttävien yritysten määrässä. Suomessa on tätä nykyä Business Finlandin julkaiseman tutkimuksen mukaan yli 100 lisätyn todellisuuden parissa työskentelevää ohjelmistoyritystä.

VR:stä ja AR:stäkö apua yhteiskunnan pirullisiin ongelmiin?

Teknologian nopea kehitys, ilmastonmuutos, ikääntyvä väestö, globaalistuva talous ja uudenlainen yhteisöllisyys. Siinä tuttuja, maailmanlaajuisia muutosilmiöitä, jotka edellyttävät yrityksiltä valmiutta muuttaa toimintatapojaan. Nyt syntyvät teknologiat, kuten lisätty todellisuus, geenimuuntelu, 3D-tulostus ja halvat autonomiset sensorit, luovat valtavia mahdollisuuksia toimia muuttuvassa maailmassa. Suomi on korkean osaamisen maa sekä VR- ja AR-teknologian kehittäjä. Meillä on mahdollisuus kehittää merkittäviä uusia tapoja vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Korkealaatuisen teknologian lisäksi tärkeää on tuottaa erityisesti laadukasta, lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Vastauksia tarinankerronnan uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin entuudestaan tuntemattomassa teknologiaympäristössä etsitään kuumeisesti.

Alat perustuvat suomalaisten vahvuuksiin

Suomessa vahva pelialan osaaminen on toiminut monen lisättyjen todellisuuksien alan yrityksen lähtökohtana. Useat pelinkehittäjät ovat siirtyneet VR- ja AR-alalle, jossa he pystyvät hyödyntämään teknistä ja luovaa osaamistaan lähes sellaisinaan. On vaikeampi keksiä aloja, joilla Suomessa ei työskennellä virtuaalitodellisuuden parissa kuin päinvastoin. Suomessa on ohjelmistojen lisäksi panostettu myös laitteiston kehitykseen. Helsinkiläisen Varjo-yhtiön erikoisosaamista on virtuaalitodellisuuden liiketoimintakäytössä erityisen hyödylliseksi osoittautunut korkean resoluution näyttötekniikka. Nokia julkaisi ensimmäisten joukossa 360-videokameran ja Microsoftin uraauurtavan Hololenssilmikon toiminta perustuu Nokian teknologiaan.

Suomen Virtuaalitodellisuuden yhdistys FIVR ry ja Tekes ovat selvittäneet suomalaisyritysten lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden toiminnan kasvua Suomessa. Noin puolet VR/AR-teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä sijaitsee Helsingissä. Yrityksistä 40 prosenttia on perustettu vuoden 2016 alun jälkeen. Lähde: Business Finland

Helsinkiläinen Teatime Research on puolestaan kehittänyt muun muassa tarinallisia virtuaalitodellisuuskokemuksia, jotka levittävät tietoa ja ymmärrystä aikamme kriiseistä ja ongelmista osallistavan kokemuksellisuuden avulla. Perspectives-sarjaan kuuluu tällä hetkellä sotatilan hävitystä simuloiva AleppoHelsinki ja Sea Level Rise, joka tuo ilmastonmuutoksen konkreettiset vaikutukset näkyväksi osaksi tuttua ympäristöäsi. Teatime Research on yksi esimerkki VR-alan yrityksestä, joka haluaa tuoda esiin yhteiskunnallisesti merkittävää sisältöä teknologian avulla.

Uutta luodaan vain tekemällä yhdessä

Kuinka huolehdimme, että innovatiiviset ideat muuttuvat toimiviksi konsepteiksi ja parhaat toimintamallit skaalautuvat? Yhden ratkaisun tähän tarjoaa pienten ja suurten yritysten välinen yhteistyö, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Pienillä VR- ja AR-alan kehittäjillä, yksittäisistä asiantuntijoista startuppeihin, on tyypillisesti innovatiivisia ideoita, mutta pienet resurssit. Suuret yritykset etsivät puolestaan kuumeisesti uusia tapoja uudistaa jo vakiintunutta liiketoimintaansa. Kun suuret toimijat sekä ketterät ja innovatiiviset AR- ja VR-asiantuntijat tekevät yhteistyötä, saadaan aikaan uusia ratkaisuja.

Tähän ajatukseen pohjautuu myös Finnish Virtual Reality Associationin (FIVR) ja Demos Helsingin yhteistyöprojekti ”FIVR-Virtuaalitodellisuushubit”. Projektissa VR- ja AR-alan startupit kehittävät suurempien yritysten tarpeisiin virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden ratkaisuja kuukauden kestävissä kokeilutyöpajoissa. Yhteistyö on tarpeen, jotta VR- ja AR-ala kehittyisi sisältö edellä. Suomella on osaamiseen perustuva, tukeva kivijalka kehittyä virtuaalitodellisuuden kärkimaaksi. Voitamme kilpajuoksun, kun innovatiiviset kehittäjät ja edelläkävijyyttä hakevat suuret organisaatiot tekevät suunnitelmallista yhteistyötä kiinnostavan sisällön luomiseksi ja huolehtivat yhteistyön sujuvuudesta.

Jos olet kiinnostunut virtuaali- ja lisätyn todellisuuden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja uusista liiketoiminnan mahdollisuuksista, ota yhteys asiantuntijoihimme Leena Alankoon & Mirja Hämäläiseen.

Kirjoittajat: Leena Alanko, Demos Helsinki; Olli Sinerma ja Santeri Suominen, FIVR.

Teksti on julkaistu alun perin TEM Yrityskatsaus 1/2018, Kasvun uusia mahdollisuuksia. Demos Helsingin sivuilla otsikko on muutettu. 

Artikkelikuva: Billetto Editorial