Uutuusteos tutkimuksella vaikuttamisesta ja tiedeviestinnästä

Tutkimuksesta toimintaan – tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen kokoaa yhteen viestinnän ja vaikuttamisen parhaat työkalut tutkimushankkeiden eri vaiheisiin. Kirjan on kirjoittanut Demos Helsingin tutkimuksella vaikuttamisen asiantuntija Iina Koskinen yhteistyössä Maria Ruuskan (Kaskas Media) ja Tanja Sunin (Helsingin yliopiston yrityspalvelut).

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan päätöksenteossa kuunnellaan herkällä korvalla taloudellista eliittiä ja etujärjestöt pääsevät vaikuttamaan merkittävästi lainsäädäntöön. Totuuden jälkeisessä ajassa tunteilla ja henkilökohtaisilla kokemuksilla on toisinaan objektiivisia faktoja suurempi rooli päätöksentekijöiden ja median retoriikassa.

Tieteellä on voima muuttaa yhteiskuntaa. Siksi tieteen asemaa ja tutkijoiden ääntä tulisi vahvistaa. Tutkijoiden ei pitäisi vain vastata päätöksentekijöiden tai median kysymyksiin vaan tutkijoiden olisi hyvä myös itse kertoa, mitkä kysymykset ovat keskeisiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä.

Tutkimus vaikuttaa vasta, kun tutkimuksen tulokset otetaan käyttöön tai uudet kysymyksenasettelut ja käsitteet omaksutaan. Tutkijoiden kannattaa pohtia, kenelle, mitä ja milloin viestitään, jotta viestintäteoilla olisi vaikutuksia. Tutkimuksella vaikuttaminen edellyttää tutkijalta vahvoja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Teoksessamme Tutkimuksesta toimintaan – Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen (ArtHouse) tarjoamme tutkijoille, asiantuntijoille, opiskelijoille ja tutkimustiedon hyödyntäjille viestinnän ja vaikuttamisen parhaat keinot tutkimushankkeiden eri vaiheisiin. Kirjamme on suunnattu myös tutkimustiedon hyödyntäjille ja esimerkiksi tutkimusrahoittajille, jotka haluavat edistää rahoittamiensa hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kirjamme lähtökohta on, että kun viestintä- ja vuorovaikutusteot suunnitellaan hyvin, jää aikaa myös tutkimukselle. Kerromme kirjassa, miten valmistellaan monissa tutkimusrahoitushauissa vaadittu viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma. Kirjamme tarjoaa näkökulmia ja käytännön neuvoja tutkijoiden yhteistyöhön toimittajien, yritysten ja päätöksentekijöiden kanssa. Kirjassa annetaan työkaluja muun muassa kiinnostavien blogikirjoitusten sekä vaikuttavien valiokuntalausuntojen ja policy briefien laatimiseen.

Tutustu ja tilaa itsellesi Tutkimuksesta toimintaan – Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen ArtHousen kirjakaupasta:

Lisätietoja:

Iina Koskinen

Asiantuntija, tutkimuksella vaikuttaminen

Demos Helsinki

iina.koskinen@demoshelsinki.fi

puh. 0505576578

linkedin: Iina Koskinen

Twitter: @iinakos ja @DemosHelsinki