Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut toimivat osana maailmanlaajuista korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmää. Niihin kohdistuu odotuksia oppimisen, yhteiskunnan uudistumisen ja kasvun mahdollistajina. Korkeakoulujen tärkeä tehtävä on tuottaa uutta tietoa, edistää hyvinvointia sekä kouluttaa osaajia. Tämä yhdessä avoimien toimintatapojen ja digitalisaation kanssa haastaa koko korkeakoulu- sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän uudistumaan tulevina vuosina.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyössä tuotettiin tulevaisuuskuva mahdollistamaan laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen.

Visio  työstettiin laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Verkkoaivoriihissä ja työpajoissa tuotettiin aineistoa, jonka pohjalta vuoteen 2030 katsova tulevaisuuskuva rakennettiin. Visiotyön pitkäjänteisen toimeenpanon tueksi asetettiin parlamentaarinen seurantaryhmä.

Demos Helsinki oli visioprosessissa osallistavien työtapojen asiantuntija vastaten muun muassa visiotyöpajojen menetelmistä ja fasilitoinnista. Lisäksi Demos tuki opetus- ja kulttuuriminissteriötä kokonaisprosessin suunnittelussa ja visiotyön sisällöntuotannossa. Visio valmistui syyskuussa 2017.