Lähiyhteisöt rakentavat hyvinvointia

Demos Helsinki ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö julkaisevat tänään 9.12. lähiyhteisöjen tulevaisuuksista kertovan skenaarioraportin Lähemmäs – neljä polkua paikallisen hyvinvoinnin rakentumiseen.

Monialaisen järjestö- ja asiantuntijajoukon kanssa työstetty julkaisu alleviivaa, että hyvä elämä ja hyvinvointi eivät ole yksilöprojekteja. Hyvinvoinnin perustekijöitä syntyy naapuruston, harrastuspiirien ja työelämän kaltaisissa lähiyhteisöissä.

Kuvankaappaus 2013-12-5 kello 15.17.14Skenaarioiden vahvuus on kyvyssä osoittaa yhteyksiä monien nyt keskustelussa olevien ajankohtaisten ilmiöiden välille. ”Esimerkiksi perustuloa tai vastikkeellisia sosiaalietuuksia käsitellään kuin ne olisivat yhteiskunnan muutoksista ja ihmisten elämäntilanteista irrallisia ilmiöitä. Skenaariotyö avaa näkymiä siihen, miten tämän kaltaiset uudistukset mahdollisesti liittyvät ihmisten elämäntilanteisiin ja millä eri logiikoilla hyvinvointi yhteiskunnassa voi rakentua”, selventää Demos Helsingin tutkija Satu Korhonen. Raportti kuvaa elämää vuonna 2025 neljän erilaisen tulevaisuudennäkymän kautta.

Raportissa kuvataan, kuinka yhteiskunnan makrotason muutokset taloudessa, työelämässä ja arvoissa vaikuttavat lähiyhteisöihin ja hyvinvointijärjestelmään.