Ympäristökaupunki ei vaadi ihmeitä vaan ihmisiä

lahtiInnokas puheensorina täytti Villa Rauhalan Lahdessa perjantaina 13.9.2013. Alkamassa oli Green City -asukaspaja, johon vapaaehtoiset kaupunkilaiset olivat ilmoittautuneet. Osallistumisen ainoa kriteeri oli kiinnostus ympäristöasioihin ja kaupungin kehittämiseen.

Osallistujia pajaan valittiin 20, tulijoita olisi ollut tuplastikin. Päivän aikana ympäristökaupungin visio muuttui asukkaiden käsittelyssä eläväksi: kaupunkiin ideoitiin paikallisrahaa, älykästä yhteisliikennettä, parempia tiemerkintöjä pyöräilijöille, karttapalveluja kävelijöille, arvokkaiden vanhojen rakennusten valaisua, työ- ja harrastustilojen yhteiskäyttöä sekä energiatehokasta täydennysrakentamista.

Yhdessä tekeminen oli hauskaa, mutta kuinka ideat sitten saadaan toteutettua? Asia puhututti työpajassa, ja sitä käsitellään myös yhden osallistujan bloggauksessa työpajasta.

Kaupunki otti asukkaiden haasteen vastaan ja lupasi käsitellä jokaista yhdessä tuotettua ideaa. Ympäristökaupunki syntyy juuri sillä, että innokkaat tekijät löytävät oikeat tahot ja polut, joilla ideat viedään käytäntöön.

Demos Helsingin työ Lahdessa jatkuu syksyn aikana sähköisen julkaisun tekemisellä. Julkaisu pohjautuu tulevaisuuspajoissa työkaluna käytettyyn aikajanaan, jossa esitettyjä ideoita voi kuka tahansa lähteä toteuttamaan. Ideoiden yhteiskehittämistä netissä voi kokeilla myös Minunlahti.fi -palvelussa.