Satu Lähteenoja

Vanhempi asiantuntija

satu.lahteenoja@demoshelsinki.fi

+358 44 500 2993

Satu Lähteenoja on maantieteilijä ja kestävien elämäntapojen ammattilainen. Sadun erikoisalaa on elämäntapavalintoihin liittyvien luonnonvarakulutusten laskenta ja analysointi. Satu on valmistunut suunnittelumaantieteilijäksi Helsingin yliopistosta.

Satu kiinnostui kestävästä kulutuksesta opiskeluaikana ja teki gradun Suomen luonnonsuojeluliittoon (SLL) Suomen liikennejärjestelmän ekotehokkuudesta. Valmistumisen jälkeen vuosina 2006-2008 Satu tutki SLL:ssa suomalaisten kotitalouksien materiaalijalanjälkeä. Vuosina 2008-2010 Satu työskenteli tutkijana CSCPssä (Centre for Sustainable Consumption and Production) Saksan Wuppertalissa. Siellä hän järjesti useita kansainvälisiä konferensseja, fasilitoi työpajoja ja veti kahta EU-projektia, jotka liittyivät kestävän tuotannon ja kulutuksen politiikkaan ja tutkimukseen. Näistä teemoista on syntynyt myös useita tieteellisiä konferenssiartikkeleita.

Satu liittyi Demos Helsinkiin vuoden 2011 alussa. Demoksessa Satu veti Euroopan komission rahoittamaa SPREAD Sustainable lifestyles 2050 -tutkimushanketta . Satu myös kokosi hankkeen yhdeksän partnerin ja lukuisten yhteistyöyritysten muodostaman konsortion ja vastasi hakemuksen kirjoittamisesta ja projektin suunnittelusta. Yksi hankkeen päätuloksista oli neljä skenaariota kestävien elämäntapojen tulevaisuudesta Euroopassa.

Satu on vetänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Kestävä tuotanto ja kulutus -valiokuntaa, koordinoinut valtakunnallista Nuukuusviikkoa ja tuonut Degrowth-ajattelua Suomeen. Hänellä on laaja kokemus erilaisen vapaaehtoistoiminnan ja verkostojen organisoinnista ulottuen lapsuudesta asti kestäneestä partioharrastuksesta Lahden aikapankin pankkiirina toimimiseen.