Ympäristökaupunki syntyy yritysten ja asukkaiden teoilla

Lahden kaupunki on linjannut strategiassaan Suomen kovimmat päästövähennystavoitteet: päästöt aiotaan puolittaa vuoteen 2025 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kaupungilla on vahva tahtotila ympäristökaupungin viemisestä uudelle tasolle. Vahvassa roolissa on uuden ympäristöliiketoiminnan synnyttäminen ja yritysten menestyksen tukeminen. Demos Helsinki kokosi perjantaina yhteen kaupungin ja maakunnan keskeisiä työntekijöitä sekä alueen uusia yrittäjiä luomaan yhteistä näkemystä siitä, miten kaupungin ympäristöstrategiasta tehdään koko kaupungin menestystarina yhdessä yritysten kanssa.

Päivän aika työpajan 25 kovaa eri alojen osaajaa keksivät yhdessä kymmeniä ideoita, joilla Lahti ympäristökaupunki -strategiaa jalkautetaan. Lahteen suunniteltiin muun muassa ensimmäistä sisämaan tuulivoimapuistoa, taloyhtiökohtaista autojen yhteiskäyttöjärjestelmää, Gondoli-verkkoa sekä yhteisalustaa hajautetun energiantuotannon tuotteiden hankintaan. Katso myös kaupungin tiedote työpajapäivästä.

Demos Helsingin työ Lahdessa jatkuu syksyllä asukkaiden kanssa. Tulokset julkaistaan marraskuussa 2013.