Demoksen ja CIMOn raportti: Utelias luokka ratkaisee suomalaisen kilpailukyvyn haasteita

Demos Helsinki selvitti yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn kanssa miten työelämässä arvostetaan kansainvälisiä osaajia. Piilotettu osaaminen -raportista selviää, että suomalaisessa työelämässä on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Suomesta löytyy utelias luokka. 

”Talven aikana Suomessa on puhuttu paljon kilpailukyvystä. Nyt onkin tärkeää, että osattaisiin ottaa työelämään tarjolla oleva kansainvälinen osaamispotentiaali käyttöön. Tällä hetkellä iso osa osaamisesta menee hukkaan”, sanoo CIMOn johtaja Pasi Sahlberg.

“Hukkaresursseihin ei ole enää Suomessa varaa. Kilpailukykyhaasteen lisäksi, väestönmuutos ja ilmaston lämpeneminen muuttavat yhteiskunnan toimintaa merkittävästi. Yritys tai organisaatio, joka tunnistaa nämä muutokset ja osaa tehdä siitä esimerkiksi liiketoimintaa, on vahvoilla. Maailma on globaali ja siksi kansainvälisten osaajien kysyntä kasvussa.” sanoo Demos Helsingin tutkija Maria Ritola.

Tutkimuksesta ilmenee, että työmarkkinoilla on paljon sellaista osaamista, jota yritykset tarvitsevat. Tähän saakka työnantajat eivät ole tienneet miten tämä osaaminen tunnistetaan. Nyt sille on nimi. Se on kansainvälistä osaamista ja uteliaisuutta.

Piilotettu osaaminen -tutkimuksessa tunnistetaan “utelias luokka”, joka on kiinnostunut maailman suurista kysymyksistä: ”Löysimme kansainvälisistä osaajista joukon, joka on kiinnostunut maailman tapahtumista. Heitä kiinnostavat maailman muutokset ja he osaavat myös todennäköisimmin soveltaa näitä muutoksia omaan työhönsä. Kutsumme heitä uteliaaksi luokaksi”, kertoo Demos Helsingin Juha Leppänen.

Uteliaisuus on menestyksen tae

Piilossa olleesta uteliaisuudesta leivotaan resurssia globaalien ongelmien ratkaisuun.

”Utelias luokka vie nyt kilpailukykyä eteenpäin samaan tapaan kuin 2000-luvun alussa yhteiskuntia rakennettiin luovuuden varaan. Uteliaisuus on paras tae menestymiselle nyt ja tulevaisuudessa. Se on asenne – kaikki ovat jollain tavalla uteliaita. Työelämä tarvitsee näitä uteliaita, sillä kaikki alat ovat sekä globaaleja että suurten muutosten kourissa”, Leppänen jatkaa.

Hyvä esimerkki on maanviljely. Tänä päivänä menestyy parhaiten viljelijä, joka seuraa maailmaa, ruoan hinnan muutoksia ja sademääriä globaaleilla viljelyalueilla.

“Jos 2000-luvun alussa haluttiin työskennellä luovilla aloilla, voi uteliaisuutta soveltaa millä alalla tahansa. Nyt pitää alkaa tunnistaa ja kannustaa uteliaisuutta. Utelias Suomi menestyy varmasti myös tulevaisuudessa”, Leppänen toteaa.

Tutkimuksen taustalla olevaan kyselyyn vastasi yhteensä 2053 työnantajaa ja opiskelijaa. Voit ladata Piilotettu osaaminen -raportin täältä:

Emme tunnista nykyajan kansainvälisiä osaajia – mutta juuri heitä jokainen työnantaja tarvitsee muuttuvassa maailmassa.

Lisätiedot:

Juha Leppänen
040 7006585
juha.leppanen@demoshelsinki.fi

Maria Ritola
0400 682881
maria.ritola@demoshelsinki.fi

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMOn kautta rahoitettuihin hankkeisiin osallistuu vuosittain yli 25 000 henkilöä, ja apurahoja ja avustuksia jaetaan yli 35 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa www.cimo.fi.