Ylva tekee ylihuomisen Helsinkiä

Kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan keskittyvä Ylva on ollut osa Helsingin kaupunkikuvaa jo 150 vuotta. Myös sen tulevaisuuden toimet tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen. Demos Helsinki on ollut Ylvan johtoryhmän pitkäaikainen kumppani Helsingin kehittämisessä. 

“Ylihuomisen Helsinkiä tehdään jo täällä”, kuuluu Ylvan tunnuslause. 

Ylvalla on pitkä, jo 150 vuoden historia Helsingin kaupunkikuvassa. Helsinkiläisille tutuksi ovat tulleet vuosien saatossa muun muassa Kaivopiha ja UniCafe-opiskelijaravintolat. 

Nyt Helsinkiä rakennetaan nopeasti, kaupungistuminen tuo seudulle uusia asukkaita ja matkailumäärät ovat kasvussa. Isossa kuvassa kiinteistö- ja ravintola-aloilla on merkittävä osuus globaaleista materiaalisista ja hiilidioksidipäästöistä.

Ylva on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä

– On entistä tärkeämpää, miten Ylvan edustamilla toimialoilla tehdään asioita ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävästi. Ylva on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä edustamillaan toimialoilla. Meidän yhteistyömme kytkeytyy tämän tavoitteen saavuttamisen ympärille, vanhempi konsultti Henrik Suikkanen kertoo. 

Ylva on poikkeuksellinen organisaatio siinä, että se on 26 000 opiskelijan omistama, yksityinen, voittoa tavoitteleva yritys.

 – Opiskelijatausta on melkein kuin velvollisuus olla radikaali edelläkävijä. Demos Helsinki on ollut partnerina sparraamassa siinä, mitkä ovat ne asiat joissa Ylva voisi saada muutosta aikaan, missä heidän kannattaisi olla mukana, ja miten heidän tulisi kehittää organisaatiotaan, sanoo Henrik Suikkanen.

Ylvan näkyviä keskustelunavauksia on ollut myös sen omistaman UniCafen luopuminen naudanlihan tarjoilusta.  

– Ylva pyrkii asettamaan standardeja niin, että jokainen uusi hanke on kestävyystavoitteiltaan maailman huippua. Tämä on välttämätöntä, kun kaupunkia rakennetaan ja päästöjä leikataan samanaikaisesti. Samoin toivotaan, että muut sidosryhmät, kuten kaupunki ja toimiala yleensä, nostaisivat kunnianhimon tasoa tulevissa rakennushankkeissa kohti päästöttömyyttä. Omista rakennushankkeistaan Ylva ajattelee niin, että niiden perspektiivi on pikemminkin 150 vuotta kuin seitsemän, sanoo Henrik Suikkanen.

Lyyra-hankkeessa Demos Helsinki vastasi muun muassa alueen toiminnallisen konseptin luomisesta.

Tieteen ja talouden kortteli Helsingin ytimessä – Demos Helsinki mukana Siltasaarenportin Lyyra-hankkeessa

Kaivopihan uudistamisen lisäksi Ylvan näkyvimpiä rakennushankkeita on Lyyra – tieteen ja talouden kortteli Helsingin ytimessä. 

Demos Helsinki vastasi alueen vision ja toiminnallisen konseptin luomisesta sekä suunnitteluprosessin fasilitoinnista.

Tehtävänä oli erityisesti miettiä, miten Lyyra kytkeytyy laajemmin Helsingin kehitykseen.

Lyyran myötä Siltasaarenporttiin nousee kortteli, jonka tarjonta palvelee niin lähialueiden asukkaita, yrityksiä kuin yliopiston tutkijayhteisöä. Lyyraan tulee muun muassa tutkija-asuntoja, toimistotiloja ja kauppoja. 

Lyyra-hankkeeseen on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet niin sosiaalisen kestävyyden kuin ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Lyyran korjaus- ja purkuhankkeissa tavoitellaan yli 95 prosentin kierrätysastetta. Purku- ja rakennustyön yhteydessä kiinnitetään myös erityishuomiota inklusiivisuuteen rakennustyömailla.

Lyyran korjaus- ja purkuhankkeissa tavoitellaan yli 95 prosentin kierrätysastetta.

– Ylva uskoo, että maailman kestävimmän kaupungin rakentaminen edellyttää parhaiden mahdollisten edellytysten luomista työmailla. Rakennustyömaiden inkluusiota edistääkseen, Ylva ja Demos Helsinki ovat käynnistäneet yhdessä urakoitsijoista ja sidosryhmistä koostuvan työryhmän, jossa suunnitellaan rakennustyömaiden inkluusion kehittämistä, Henrik Suikkanen kertoo.