The Naked Approach – pohjoismainen näkökulma laitteettomaan maailmaan

Millaisia mahdollisuuksia ihmisten kyvykkyyksien ja resurssiviisaamman maailman näkökulmasta liittyy digitalisaation seuraavaan askeleeseen?

Hyperkytkeytyneessä yhteiskunnassa ihmisten ja asioiden lisääntyneet kontaktit mahdollistavat uusia osallistumisen tapoja ja kyvykkyyksiä sekä ihmisten kokeman hyvinvoinnin lisäämistä luonnon kantokyvyn rajoissa. The Naked Approach on strateginen tutkimusavaus, jossa etsitään ja kehitetään vaihtoehtoista, ihmislähtöistä tapaa toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Design-, teknologia- ja liiketoimintaratkaisuja kehitetään ja tutkitaan ihmislähtöisesti ja pohjoismaisia arvoja korostaen. Visio hyperkytkeytyneestä yhteiskunnasta mahdollistetaan uusilla tuotteilla, palveluilla ja liiketoimintamalleilla. Naked approach -tutkimusryhmä kehittää niitä yhdessä yrityskumppaneiden kanssa Towards Digital Paradise -hankkeesta. Voit lukea hankkeesta lisää täältä.

Demos Helsingin lisäksi The Naked Approachissa ovat mukana VTT, Aalto-yliopisto,  Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Hanketta rahoittaa Tekes ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Projektin aikana Demos Helsinki on tutkinut, miten sensoriteknologia muuttaa yhteiskuntaa ja liiketoimintaa. Olemme tehneet johdonmukaisen pitkän aikavälin vision teknologisen kehityksen ohjaamiseksi. Aiheesta on julkaistu kaksi tulevaisuusskenaarioita, joissa aikamme isoimmat yhteiskunnalliset haasteet on ratkaistu uusien teknologioiden ja käytäntöjen avulla. Julkaisussa avataan myös hankkeen visio, jonka päivitetty versio julkaistaa vuoden 2018 alussa.

Hyperkytkeytyneessä liiketoiminnassa syntyy uusia arvonluonnin tapoja. Yksi keskeinen arvonluonnin tapa on resurssiviisaampi toiminta. Uudet arvontuotannon tavat ovat valtava mahdollisuus, mutta yritysekosysteemien on tuettava keskeisiä liiketoimoinnan piirteitä. Jatkossa erityishuomio on suunnattava yritysten perustajien auttamiseen, sekä alustatalouteen liittyviin liiketoimintamalleihin. Demos Helsinki on julkaissut hankeessa digitaalisen liiketoimintaekosysteemin menestystekijöitä kuvaavan työpaperin sekä yritysten uusia arvontuotannon tapoja kuvaavan personoidun julkaisun.

Voit lukea lisää The Naked Approach -projektista täältä.