Kokeilut

Maailma muuttuu jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla, minkä seurauksena monet hallitusten ja yritysten prosessit ja työkalut vanhenevat. Vastatakseen näihin haasteisiin monet organisaatiot ovat alkaneet siirtyä pois vanhoista ajattelutavoista kohti kokeilevaa hallintoa. Se, mikä ennen tunnettiin suunnitteluna, tunnetaan nyt kokeiluina.

Kokeilut auttavat organisaatioita ja niiden johtoa monin tavoin. Ne kiihdyttävät oppimista sekä toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä. Systemaattiset arvioinnit ja nopeat palautesyklit ovat välttämättömiä organisaatiolle, joka haluaa hyödyntää orastavia mahdollisuuksia ennen muita.

Kokeilut voivat myös näyttää, mikä toimii ja mikä ei. Tämä on erityisen tärkeää, kun organisaatio harkitsee uusien toimintatapojen levittämistä tai resurssien kohdistamista uusille projekteille. Kokeilut ovat myös tehokas yhteistyön väline: kehittäminen yhdessä sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa tekee ideoista käyttökelpoisempia ja toimivampia.

Demos Helsingin kokeiluasiantuntijat tukevat organisaatiotasi siirtymässä kohti kokeilevaa ajattelutapaa. Me autamme teitä käyttämään erilaisia kokeilujen keinoja ja opetamme, miten ideat voidaan kääntää hypoteeseiksi. Teemme systemaattista arviointia varmistaaksemme, että organisaatiosi oppii ja kasvaa.

Demos Helsinki tekee kokeiluista konkreettisia palveluita, toimintatapoja ja muita ratkaisuja.

Demos Helsingin ainutlaatuinen lähestymistapa kokeiluihin yhdistää viimeisimmät kokeilumenetelmät yhteiskehittämiseen ja ennakointiin.