Tulevaisuuskatsaus: The Consumer Business Models of the Future

Tulevaisuuden menestystarinoita luovat smartupit. Tämä tulevaisuuskatsaus auttaa ajattelemaan, toimimaan ja kehittämään kuin smart-up.

Tulevia vuosia ja vuosikymmeniä leimaavat hiilen käytön ja päästöjen vähentäminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, luonnonvarojen heikkeneminen ja kiertotalouden nousu. Samaan aikaan globaali keskiluokka kasvaa ja digitalisaatio läpäisee yhteiskuntia vielä vahvemmin. Kulutuskäyttäytymisen muutos muokkaa taloutta, vaatii yrityksiä sopeutumaan sekä luo kysyntää ratkaisuille, joiden avulla nykyinen elintaso voidaan saavuttaa kestävillä ja reiluilla tavoilla.  

Lisäksi nyt on viimeinen hetki aloittaa oikean mittaluokan toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Noin kolmasosa maailman väestöstä kuuluu kuluttavaan keskiluokkaan. “Millenniaalien” (80-90 -luvuilla syntyneet) ennustetaan ylittävän “Baby Boomersit” (suuret ikäluokat) Yhdysvaltojen suurimpana ikäluokkana vuonna 2019. Suurille ikäluokille halpa energia, loppumattomat resurssit ja yksityisauton omistaminen ovat olleet arkipäivää. Millenniaaleilla on vähemmän ajokortteja ja vähemmän halua omistaa. He arvostavat yhä enemmän digitaalisia palveluita ja korkealaatuista käyttäjäkokemusta.

Kuinka onnistumme tulevina vuosikymmeninä luomaan arvokkaita tuotteita ja palveluja, jotka on tuotettu kestävästi?

”Ympäristöarvot ovat merkittävä tekijä kuluttavalle keskiluokalle, mutta vain joka kymmenes pitää niitä tärkeimpänä tekijänä ostopäätöksen hetkellä.”

Me uskomme smartupien muuttavan pelin hengen. Smartupit ajattelevat uudelleen energiajärjestelmää, liikkuvuuden palveluja, tiloja, hyödykkeitä ja keittiöitämme – ja panostavat ylivoimaiseen käyttäjäkokemukseen. Smartupit helpottavat kuluttajan arkea, mutta palvelevat myös ympäristön ja yhteiskunnan tarpeita. Ennen kaikkea niillä on mahdollisuus merkittävästi vähentää riippuvuuttamme luonnonvaroista.

Tässä tulevaisuuskatsauksessa kerrotaan liiketoimintamalleista, joita tarvitaan kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Katsaus perustuu Demos Helsingin pitkän aikavälin työhön, jota olemme tehneet yhdessä suurten ja pienten yritysten sekä kuluttajien kanssa.

Kiitämme Jenny ja Antti Wihurin säätiötä tämän työn tukemisesta. Työ on myös osa SmartUp Accelerator -hanketta, jota rahoittaa Interreg Baltic Region osana Euroopan aluekehitysrahastoa.

Mitä opit tästä Futures Briefista?

– Mitkä viisi suurta muutosta mahdollistavat uudenlaisen liiketoiminnan?

– Neljä myyttiä kuluttajien käyttäytymisestä

– Miksi ilmastonmuutos on maailman suurin liiketoimintamahdollisuus?

Lataa Futures Brief tästä.

Demos Helsinki auttaa organisaatioita luomaan kestävän tulevaisuuden. Tarvitsemme systeemisiä muutoksia ja rajoja rikkovaa yhteistyötä. Koska teemme töitä sekä julkishallinnon että yritysmaailman kanssa, pystymme luomaan aidosti uudenlaisia verkostoja.

Tarvitsemme sinut mukaan rakentamaan reilua ja kestävää jälkiteollista yhteiskuntaa. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä One Planet Economy -tiimiin.