Terveyden tulevaisuudet -pohjaselvitys

Demos Helsingin Terveyden tulevaisuudet 2050 -hankkeen ensimmäinen julkaisu käsittelee suomalaisten terveyttä, valinnanvapautta ja niiden tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä.

Valinnanvapauden lisääminen on yksi suomalaista terveyspalvelujärjestelmää parhaillaan uudistava ratkaisu. Valinnanvapauden on tarkoitus parantaa palvelujen laatua ja lisätä palveluja käyttävien ihmisten vaikutusvaltaa. Selvityksessä käydään läpi, mitä ihmisten terveyden kannalta hyvä valinnanvapaus vaatii toteutuakseen. Onko valinnanvapaudessa aineksia ratkaisemaan suomalaisten terveyden ongelmia? Miksi valinnanvapaus on ajankohtainen juuri nyt?