Vipinää kestävään kehitykseen SDG-työkirja kainalossa

Osana Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki-ohjelmaa toteutettu “Vipinää kestävään kehitykseen -Agenda 2030 -työkirja kunnille tarjoaa työkaluja, toimintamalleja sekä inspiroivia esimerkkejä, joiden avulla kunnat voivat edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Demos Helsingin laatima Vipinää kestävään kehitykseen – Agenda 2030-työkirja kunnille on julkaistu. Osana Ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa toteutettu opas tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) tulkintaa ja hyödyntämistä paikallistason poikkihallinnollisessa kestävän kehityksen työssä.

Kunnilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä paitsi paikallisella, myös kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla. Työkirjaan on koottu työkaluja, toimintamalleja sekä inspiroivia esimerkkejä, joiden avulla kunnat voivat edistää kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Monilla kunnilla on aito halu tuoda Agenda 2030 kunnan strategian keskiöön, mutta apua tarvitaan siihen, miten se käytännössä toteutetaan

Demos Helsingin SDG-työkirjatiimi näkee monia etuja YK-tason tavoitteiden tuomisessa paikallistasolle. Yksi tärkeimmistä on Agenda 2030:ssa omaksuttu kestävän kehityksen laaja määritelmä, joka kannustaa eri tavoitteiden välisten synergioiden etsimiseen.  Toinen on SDG-tavoitteiden tarjoutuminen toimijoiden yhteiseksi kieleksi ja sitä kautta monenlaisten yhteistyökuvioiden siivittäjiksi. “Monilla kunnilla on aito halu tuoda Agenda 2030 kunnan strategian keskiöön, mutta apua tarvitaan siihen, miten se käytännössä toteutetaan. Tähän tämä työkirja tarjoaa konkreettisia työkaluja,” toteaa Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Satu Lähteenoja. 

Työkirjassa nostetaan esiin muun muassa kaupunkien vapaaehtoinen toimenpideraportointi YK:lle. Tämä ns. VLR-työ (Voluntary Local Review) käynnistyi New Yorkin aloitteesta ja on saanut hyvin jalansijaa myös Suomessa Helsingin haastettua muitakin suomalaiskaupunkeja mukaan. Työkirjan kirjoittajat pitävät Espoo ja Turun kaupunkien yhteistyötä VLR-raporttiensa laadinnassa erityisen mallikkaana. Kaupungit toteuttivat ja julkistivat raportoinnin rinta rinnan, vaikka kumpikin veti prosessin omalla mallillaan.  

Jos suomalaiskaupungit hinkuvat SDG-työn todellisiksi edelläkävijöiksi, tekemistä kuitenkin vielä riittää. Oppaasta löytyy tähän osviittaa Ruotsin puolelta, jossa Malmön ja Växjön kaupungit ovat paitsi julistaneet kestävyysajattelun kaiken tekemisen pohjaksi myös integroineet Agenda 2030 -työn kaupungin kaikkiin keskeisiin prosesseihin  strategiatyöstä ja budjetoinnista alkaen.

Idea työkirjan laatimisesta syntyi Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa (KESTO – Kestävän kehityksen johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla). Vuoden mittainen toukokuussa 2020 päättynyt KESTO-hanke toteutettiin toimintatutkimuksena yhdessä 12 kunnan kanssa. “Rupeama oli antoisa ja sen pohjalta työkirjaa oli hyvä lähteä rakentamaan työkirjaa”, kiittelee hanketta koordinoinut Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Kaisa Schmidt-Thomé.    

Toivotamme mukavia hetkiä Agenda 2030:n tuomisessa kuntatason työhön – SDG-työkirja kainalossa! 

Löydät työkirjan täältä

 

Header photo: Annie Pratt