Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa – loppuraportin julkistustilaisuus

Autonominen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on oleellinen osa demokraattista yhteiskuntaa ja sen vaalimiseen tulee kiinnittää huomiota myös Suomessa.

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa -tutkimushanke selvitti, miten erilaiset muutokset toimintaympäristössä, kuten talouden muutokset, yhteiskunnan yksilöllistymiskehitys ja digitalisaatio ovat vaikuttaneet kansalaisyhteiskuntaan viime vuosikymmeninä. Hanke laati kahdeksan suositusta, joilla kansalaisyhteiskunnan autonomiaa, yhdenvertaisuutta ja elinvoimaa voidaan tukea. Tervetuloa julkistustilaisuuteen kuulemaan lisää tuloksista, jotka ovat vapaasti tutustuttavissa myös Tieto käyttöön -sivuilla:

Tiedote: Järjestöjen ohjaus julkisella rahoituksella lisääntynyt
Raportti: Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa
Policy Brief: Kansalaisyhteiskunnan autonomia haastettuna

Tilaisuuden tiedot

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa -tutkimushankkeen loppuraportin julkistustilaisuus torstaina 22.10. klo 9–10.30 Zoomissa.

Ohjelma

8.45 Zoom-tila avataan, mahdollisuus testata verkkoyhteyden toimivuus

9.00 Tervetuloa! Avaussanat, Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö / oikeusministeriö

9.15 Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020 -luvulla: Tutkimushankkeen keskeiset tulokset ja suositukset, Petri Ruuskanen, yliopistonlehtori / Jyväskylän yliopisto, Julia Jousilahti, vanhempi asiantuntija / Demos Helsinki, Maija Faehnle, erikoistutkija / Suomen ympäristökeskus SYKE.

10.00 Kommenttipuheenvuorot & kysymyksiä ja keskustelua

10.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on suomenkielinen.

Zoom-linkki ja ohjeet verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.
Ilmoittauduthan viimeistään tiistaina 20.10.2020

Ilmoittaudu mukaan tästä

Lisätietoa tilaisuudesta ja tutkimushankkeesta antaa hankkeen vastaava johtaja Julia Jousilahti / julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 0407224931

Kutsua voi levittää eteenpäin. Lämpimästi tervetuloa!

 

INBJUDAN: Offentliggörandet av slutrapporten om det civila samhällets tillstånd och framtid i Finland på 2020-talet

Ett autonomt och livskraftigt civilsamhälle är en väsentlig del av det demokratiska samhället och vi bör värna om det också i Finland.

 

Forskningsprojektet Det civila samhällets tillstånd och framtid i Finland på 2020-talet utredde hur olika förändringar i omvärlden, såsom förändringar i ekonomin, utvecklingen av individualiseringen i samhället och digitaliseringen, har påverkat det civila samhället under de senaste årtiondena. Projektet utarbetade åtta rekommendationer för att stödja det civila samhällets autonomi, jämlikhet och livskraft. Välkommen till presskonferensen för att höra mer om resultaten!

Information om evenemanget

Offentliggörande av slutrapporten från forskningsprojektet det civila samhällets tillstånd och framtid i Finland på 2020-talet

Torsdagen den 22 oktober kl. 9–10.30 i Zoom

Program

8.45 Zoom-mötesrummet öppnas, möjlighet att testa att nätförbindelsens fungerar9.00 Välkommen! Inledningsanförande, Niklas Wilhelmsson, enhetschef/Justitieministeriet
9.15 Det civila samhällets tillstånd och framtid på 2020-talet: Forskningsprojektets centrala resultat och rekommendationer, Petri Ruuskanen, universitetslektor/Jyväskylä universitet, Maija Faehnle,
specialforskare/Finlands miljöcentral, Julia Jousilahti, äldre sakkunnig/Demos Helsinki
10.00 Kommentarer & frågor och diskussion
10.30 Mötet avslutas

Evenemanget hålls på finska.
Vi skickar en Zoom-länk och anvisningar till dem som anmält sig i god tid före evenemanget.

Anmäl dig senast tisdagen den 20 oktober.

Anmäl dig här

Ytterligare information om evenemanget och forskningsprojektet ges av projektets ansvariga ledare
Julia Jousilahti / julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 0407224931).

Inbjudan kan delas vidare.
Varmt välkommen!