Tutkittu tieto päätöksenteon tukijalkana – 13 mallia Suomesta ja maailmalta

Sitran ja Demos Helsingin yhteistyöhankkeena toteutetussa muistiossa esitellään 13 tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallia, joista on saatu hyviä kokemuksia moniulotteisten yhteiskunnallisten ongelmien kohtaamiseen.

Tiedolla on monenlaisia rooleja eri vaiheissa päätöksentekoa. Tietoa voidaan hyödyntää muun muassa ongelman rajauksessa, oikeiden kysymysten tunnistamisessa, oikeiden sidosryhmien motivoinnissa, tai vastausvaihtoehtojen kartoittamisessa. 

Sen vuoksi myös tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallien tavoitteet ovat moninaisia.

– Väitämme, että tiedon ja päätöksenteon rajapinnasta ei voi löytää kaikkiin tilanteisiin sopivia, yleistettäviä toimintamalleja. Oikea toimintamalli on aina riippuvainen siitä, millaista ongelmaa käsitellään. Kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivan valinta riippuu siitä, etsitäänkö uusia ratkaisuja, ratkotaanko vanhoja konflikteja vai rakennetaanko yhteistä tilannekuvaa. Päätöksentekotilanteeseen liittyvä konteksti on otettava kattavasti huomioon, sanoo Demos Helsingin projektikoordinaattori Liisa Kolehmainen. 

Sitran ja Demos Helsingin muistiossa esitellään 13 yhteistyömallia Suomesta ja maailmalta, kuten mm. pelillinen työpaja Knowledge Brokering Puolasta, Future Cities -dialogi Iso-Britanniasta ja Ilmastopaneeli Suomesta. 

– Viheliäisten ja kompleksisten ongelmien kohdalla on erityisen tärkeää tuoda yhteen tiedon eri lajeja, kuten tieteellistä tietoa, asiantuntijatietoa ja kokemustietoa, Demos Helsingin Liisa Kolehmainen sanoo. 

Lue ja lataa muistio Sitran sivuilta.

Demos Helsingiltä muistiota olivat kirjoittamassa Julia Jousilahti, Liisa Kolehmainen, Kirsi-Marja Lonkila ja Teemu Sorsa. Tutustu Science in Society -tiimiin täältä

Artikkelikuva: Natalya Letunova