Demos Helsingin ja Demos Effectin osaaminen monipuolistuu – taloon 6 uutta työntekijää

Esittelyssä uudet demoslaiset: Petteri, Pilvi, Kirsi-Marja, Maria, Riku ja Eerika. 

Mainosmaailman strategi lähti tukemaan Demoksen kansainvälistä kasvua

Petteri Lillberg (M.Phil) siirtyi Demos Effectiin mainostoimisto McCannin pohjoismaiden strategiajohtajan paikalta. Tätä ennen Petteri ehti toimia kahdeksan vuotta McCannin Suomen toimitusjohtajana. Petterin osaaminen tukee ennen kaikkea Demoksen kansainvälistä kasvua.

Petteri uskoo: Johtavilla globaaleilla yrityksillä on valtavasti potentiaalia ratkaista aikamme suurimpia kysymyksiä. Tie seuraavaan vaiheen kasvuun edellyttää radikaalien ratkaisujen ja kestävien liiketoimintamallien kehittämistä. Taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista vaikuttavuutta tulee tulevaisuudessa pystyä entistä kokonaisvaltaisemmin arvioimaan myös tuloslaskelman excel-riveillä.”

Petterin state-of-mind: onnellinen.

Valtiotieteiden tohtori luo edellytyksiä uusille tieteellisille avauksille

Pilvi Toppinen (VTT) väitteli helmikuussa 2018 valtiotieteiden tohtoriksi. Väitöskirjassaan Pilvi analysoi demokraattisten deliberaatioprosessien normatiivista oikeutusta, väline- ja itseisarvoa, sekä näiden suhdetta demokraattiseen tasavertaisuuteen. Demoksella Pilvi keskittyy ennen kaikkea tieteen, yhteiskunnan ja päätöksenteon väliseen dynamiikkaan.

Pilvi uskoo: Yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö edellyttää uudenlaista yhteistyötä tieteen ja yhteiskunnan eri toimijoiden välillä. Oleellinen kysymys on, millä tavoin yhteistyön uudet muodot voivat tukea korkeatasoista tiedettä ja sitä kautta koko yhteiskuntaa.”

Pilvin state-of-mind: inspiroitunut

Vaikuttamisen asiantuntija rakentaa siltaa tieteen ja päätöksentekijöiden välille

Kirsi-Marja Lonkila (VTM) toimii Demos Helsingissä tutkimuksella vaikuttamisen asiantuntijana ja työskentelee erityisesti strategisen tutkimuksen hankkeiden parissa. Kirsi-Marjan erikoisalana on ympäristöasiat -ja politiikka, ja aiemmin hän on työskennellyt tieteen ja päätöksenteon rajapinnalla Ympäristötiedon foorumissa.

Kirsi-Marja uskoo: Vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa pitäisi tuoda kiinteämmin osaksi tutkimushankkeiden sisältöjä. Samoin käsitystä vaikuttavuudesta tulisi laajentaa. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on paljon patentteja ja teknisiä innovaatioita laajempi kysymys.”

Kirsi-Marjan state-of-mind: päättäväinen

(vas.) Pilvi Toppinen, Petteri Lillberg, Eerika Savolainen, Riku Mattila, Kirsi-Marja Lonkila ja Maria Malho ovat kaikki aloittaneet Demoksella vuoden 2018 aikana.

Kansainvälisten suhteiden rakentaja viihtyy turvallisuuspolitiikan areenalla

Maria Malho (VTK) on aiemmin työskennellyt Demoksella ja jatkaa nyt muun muassa kansainvälisten kumppanuuksien koordinoinnin parissa. Tehtävänä on myös selvittää, millainen on kaupunkien kasvava rooli kansainvälisen politiikan ja erityisesti turvallisuuspolitiikan areenoilla. Maria on aiemmin tehnyt strategista tiedustelua Puolustusvoimien palveluksessa sekä työskennellyt toimitusketjun hallinnassa KONEella.

Maria uskoo: Visio tulevaisuudesta, luottamukseen perustuva yhteistyö kumppaneiden kanssa ja riittävät resurssit ovat avain siihen, että pystymme ratkaisemaan suurimpia globaaleja ongelmia. Tulevaisuutta ei vielä ole olemassa, joten meidän kannattaa joka päivä pyrkiä rakentamaan siitä paras mahdollinen.”

Marian state-of-mind: innostunut

Viestinnän tekijä louhii tapoja nostaa tärkeät aiheet agendalle

Riku Mattila (MSc) on ottanut helmikuusta eteenpäin vastuulleen Demos Helsingin viestinnän kehittämisen. Aiemmin konseptisuunnittelijana Vapa Medialla työskennellyt Riku palasi Suomeen vuodenvaihteessa Amsterdamista, jossa hän opiskeli poliittista viestintää. Vastavalmistunut gradu käsitteli sukupuolten välisten palkkaerojen käsittelyä suomalaisessa sanomalehdistössä vuosina 1988-2017.

Riku uskoo: Viestinnässä tarvitaan briljantteja ajatuksia ja vahvoja välineitä. Jokaisen tärkeän aiheen on löydettävä oma tapansa tulla kuulluksi yhteiskunnassa.”

Rikun state-of-mind: valpas

Rahoituksen opiskelija tuo näkemystä myynnin kehittämiseen

Eerika Savolainen (KTK) toimi Demoksella konsulttiharjoittelijana ja jatkaa nyt talossa asiakasprojektien ja myynnin kehittämisen parissa. Rahoitusta pääaineenaan opiskeleva Eerika on aiemmin työskennellyt muun muassa tutkimusavustajana Aalto-yliopistolla.

Eerika uskoo: Yritysten vaikutus yhteiskuntaan on merkittävyydessään kiehtovaa ja samalla mahdollisuuksia täynnä. Globaaleihin haasteisiin vastaaminen edellyttää resurssien valjastamista kestävällä ja tuottavalla tavalla.”

Eerikan state-of-mind: utelias

*****

Demos Helsinki ja Demos Effect toivottavat uudet työntekijät lämpimästi tervetulleeksi taloon! Demoksen kaikki työntekijät on esitelty täällä.