Koulu valmistaa oppilaita muuttuvaan maailmaan – Hackathon on uusi työkalu opettajan työn suunnitteluun

Kun koulu muuttuu, myös opettajan työn suunnittelussa kokeillaan uusia keinoja. Demos Helsinki ja Helsingin kaupunki päätyivät kehittämään luovia ratkaisuja hackathonien avulla.

Oppilas ensin. Kestävä kehitys. Virtuaalitodellisuudet. Pulpetiton koulu. Yhteistyö.

Ajatukset ovat peräisin ilmiöoppimisen hackathonista, joka on osa Demos Helsingin ja Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyötä. Neljän syksyllä järjestetyn hackathonin tavoitteena on ollut auttaa opettajia rakentamaan opetussuunnitelman mukaisia esimerkkejä ilmiöoppimisesta ja uusista oppimisympäristöistä.

Syksyn hackathoneissa ei ryhdytty suoraan kehittämään projekteja, jotka sopivat opetussuunnitelman tavoitteeseen, vaan työskentely alkoi kouluarjesta löytyvän ongelman tai opiskelijan tarpeen hahmottamisella. Tavoitteena on, että projektin myötä opiskelija oppii jonkin kokonaisuuden paremmin. Tämä lähestymistapa auttoi opettajia konkretisoimaan, mitä mahdollisuuksia opetussuunnitelman uudistuksiin liittyy. Jotta ongelmaan pystyttiin kunnolla pureutumaan, varattiin yhteiselle työskentelylle tarpeeksi aikaa.

Kun noin 50 Helsingin kaupungin opettajaa kokoontui yhteisen haasteen äärelle, syntyi uusien ratkaisujen lisäksi tärkeitä yhteistyökumppanuuksia. Yhteisesti koetun innostuksen kautta hackathoneissa luodut projektit ovat jatkaneet elämäänsä kouluissa intensiivisten kehityspäivien ulkopuolella.

Hackathon luovan ongelmanratkaisun työkaluna

Sana ‘Hackathon’ rakentuu kahdesta osasta: luovasta ongelmanratkaisusta (hack) ja tiiviistä työskentelystä, joka kestää usein yhdestä päivästä viikkoon (marathon).

Aiemmin pizzan ja energianjuomien kyllästämä koodaustapahtuma on kehittynyt useiden yritysten arvostamaksi tavaksi kehittää innovaatioita. Aiempaa laajempi kirjo hackathoneja on synnyttänyt ratkaisuina muun muassa humanitaarista tekniikkaa asunnottomille, terveydenhuollon digitaalisia työkaluja sekä osallistavia kansalaisteknologian sovelluksia.

Yhteistä hackathoneille on niiden päämäärä. Hackathoneissa ongelmalle kehitetään konkreettinen ratkaisu, prototyyppi, jota kokeillaan, arvioidaan ja kehitetään taas lisää. Virheet ovat sallittuja, sillä niiden kautta opitaan lisää. Onnistumiset ja löydöt jaetaan muille.

”Hackathoneissa opettajillamme oli kerrankin aikaa pohtia ratkaisuja yhteisöllisesti. Työskentely koettiin mielekkääksi ja verkostoituminen muiden opettajien kanssa hyödylliseksi. Oppimisen ollessa oppijalähtöistä ja yhteisöllistä, myös opettajien täydennyskoulutuksen on muututtava oppimiskäsitystämme vastaavaksi. Toivoin hackathonien olevan osallistujille merkityksellisiä niin kohtaamisten kuin intensiivisen työskentely kautta. Tässä mielestäni onnistuttiin paremmin kuin osasin odottaa. Ollaan asian ytimessä, kun saunanlauteilla puhutaan pedagogiikkaa eikä oikein malteta lähteä nukkumaan”, sanoo erityissuunnittelija Anna Laine Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Vertaisten tuki sekä palaute rohkaisee uusien toimintatapojen kokeilemiseen. Opettajat ovat oman työnsä asiantuntijoita ja parhaita ratkaisemaan toistensa ongelmia. Erityisesti suurten uudistusten, kuten opetussuunnitelman muutoksen edessä, tiedon jakaminen onnistumisista ja virheiden läpikäynnistä on ensiarvoisen tärkeää.

Oletko kiinnostunut hackathonien järjestämisestä osana uuden kehittämistä?

Demos Helsinki on järjestänyt hackathon-tapahtumia koulutuksen ja kokeilujen tueksi. Olethan yhteydessä mirja.hamalainen@demoshelsinki.fi, mikäli haluat kuulla lisää hackathoneista ja muista yhteiskehittämisen projekteista.