Asiantuntija, pilkkooko alustatalous tulevaisuudessa sinunkin työsi?

Tulevaisuudessa yhä useammat valkokaulusasiantuntijat työskentelevät alustatalouden palveluiden kautta. Alustat sopivat yksittäisten työsuoritteiden välittämiseen, mutta miten ne voisivat tukea monimutkaisempaa ongelmanratkaisua ja tiimityötä, mitä asiantuntijatyö usein on? Tähän suomalainen yritys GoCo kehittää ratkaisua.

 

Alustatalous on jo nyt kiinteä osa arkeamme ruuankuljetuspalveluineen ja autokyyteineen. 65% suomalaisista työskentelee yhä vakituisessa, täysiaikaisissa työsuhteissa, mutta näkymää entistä pirstaleisempaan työn tulevaisuuteen antavat jo useat selvitykset:  12% ruotsalaisista työikäisistä on tehnyt töitä netin digitaalisten palvelualustojen kautta ja jo vuonna 2015 neljännes yhdysvaltalaisista oli tienannut rahaa alustataloudessa työskentelemällä. Syyskuussa 2017 IKEA osti erilaisten kodin huoltotöiden välittämiseen erikoistuneen alustan Task Rabbitin, mikä kertoo osaltaan alustatalouden vakiintumisesta ja kasvusta.

 

2015 neljännes yhdysvaltalaisista oli tienannut rahaa alustataloudessa työskentelemällä.

 

Tähän asti alustatalouden piiriin on siirtynyt enimmäkseen matalamman koulutuksen töitä, kuten ruuan kuljettamista tai taksin ajamista, mutta on todennäköistä, että tulevaisuudessa myös yhä useammat asiantuntijat tekevät töitä alustoilla. Silloin työ koostuu vakituisten työnkuvien ja työsuhteiden sijaan yksittäisistä suoritteista, joita ihmiset ostavat ja myyvät alustan kautta. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Upwork välittää jo kirjanpitäjien, graafikoiden ja koodaajien keikkatöitä. UpCounsel taas yhdistää asianajajat ja asiakkaat.

 

Alustatalous tarjoaa paljon mahdollisuuksia: Se tuo monille mukavia lisätienestejä tai jopa koko toimeentulon, mahdollistaa vajaakäytöllä olevien resurssien tehokkaamman käytön sekä poistaa työn tekemisen välikäsiä ja siten tehostaa markkinoita. Moni iso ongelma on kuitenkin ratkaisematta. Esimerkiksi työntekijöiden suojelemiseksi säädetyt lait eivät ulotu valtaosaan keikkatyöläisistä ja osa riskeistä on ulkoistettu työntekijälle, sillä työntekijät eivät yleensä ole työsuhteessa työnantajaansa. Kysymykset alustojen kautta työtä tekevien asemasta ja oikeuksista tulevat väistämättä lainsäätäjien pöydälle lähitulevaisuudessa ja esimerkiksi Britannian hallitus on valmistautunut tilaamalla itsenäisen taustaselvityksen keikkatalouden vaikutuksista näihin ongelmiin.

 

Samalla alustatalous asiantuntijatyön piiriissä asettaa omanlaisensa haasteen. Asiantuntijatyö on usein monimutkaista, se rakentuu useista eri vaiheista ja edellyttää usean ihmisen yhteistä ajattelua ja luovuutta. Onko asiantuntijatyötä mahdollista pilkkoa helposti joukkoistettavaksi mikrotyöksi? Entä miten alustatalous voisi toimeentulon lisäksi tukea paremmin työn muita välinearvoja, kuten sosiaalisten suhteiden muodostamista ja ajan viettoa muiden ihmisten kanssa?

 

Alustataloudesta tiimitalouteen?

 

GoCo on suomalainen yritys, joka haluaa yhdistää alustatalouden ja asiantuntijoiden mielekkään, tehokkaan tiimityöskentelyn. Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailussa mukana oleva joukko puhuu tiimitaloudesta: verkottuneesta työstä, jossa erilaiset osajaat löytävät toisensa sekä sopivat projektit muuttuville tiimeillensä.

 

Pieniksi paloiteltujen ja selkeästi ennalta määriteltyjen tehtävien sijaan GoCo:n kehittelemä alusta lähtee asiakkaan projekti-ideasta. Sen ympärille kootaan asiantuntijoita, jotka yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelevat projektin. Työtä ei siis etukäteen tiukasti määritellä eri vaiheisiin ja etsitä niille yksittäisiä toteuttajia, vaan projektin tavoite tekee tiimin ja määrittelee projektin kulun.

 

Alustan avulla kynnys toimia yhdessä madaltuu.

 

Paitsi että GoCo:n alusta on paikka, jossa projektit ja projektien työntekijät kohtaavat, se tarjoaa myös perinteisen organisaation infrastruktuurin suurimman edun: luottamuksen. Kun alusta hoitaa esimerkiksi sopimustekniikan ja tallentaa arvioita aiemmista projekteista, kynnys toimia yhdessä madaltuu. Vaikka syy on eri kuin mikrotyöalustojen kohdalla, seuraus on sama – työ on tehokkaampaa ja kustannukset laskevat. Mahdollisuus tehdä monipuolisia projekteja yhdessä muiden ihmisten kanssa tarjoaa monelle paitsi toimeentuloa, myös merkityksellisempää ja mielekkäämpää tekemistä kuin alustatalouden tyypilliset pilkotut, toisteiset mikrotyöt. Kenties alustat ovatkin tiimityön tulevaisuuden pelastus.

 

 

Kirjoitus on osa blogisarjaa, joka esittelee kiinnostavia ratkaisuja muuttuvan työn synnyttämiin haasteisiin ja uusiin tarpeisiin. Lisää alustataloudesta voit lukea sivulla alustatalous.fi