Oppimisen hackathonsarja

Helsingin koulujen opetussuunnitelmassa oppilaita rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan. Oppiminen tapahtuu kaikkialla ja teknologia sulautuu osaksi arkea. Kouluissa opiskellaan perinteisten aineiden lisäksi ilmiöitä. Koulut tarvitsevat suunnitelman tavoitteisiin vastaamiseen uusia käytäntöjä.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa toteutettavassa kolmen hackathonin sarjassa, jossa helsinkiläiset opettajat kehittävät projekteja ilmiöoppimisen, uusien oppimisenympäristöjen ja oppimateriaalien käyttöön ottamiseksi. Hackathoneissa opettajatiimit kehittävät kahden päivänä ajan yhtä projektia. Lisäksi he kuulevat puheenvuoroja suomalaisilta oppimisen ja yhteiskunnan ykkösasiantuntijoilta ja projekteihin pyritään saamaan mukaan yhteistyökumppaneita monilta yhteiskunnan osa-alueita.