Kiertotalouden verkostomaisen toiminnan selvitys Espoon kaupungille

Kaupungeilla on suuri rooli ilmastonmuutoksen ja kestävyysvajeen hillitsemisessä. Kiertotalousratkaisuilla voidaan lisätä materiaalien hyötykäyttöä ja tuotannon kustannustehokkuutta sekä samalla vähentää kaupungin jätehuollolle ja ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Onnistuakseen kiertotalous vaatii vahvoja verkostoja ja alustoja, joissa tuottajat, materia ja kuluttajat kohtaavat toisensa.

Espoon kaupunki haluaa edistää asukkaiden, ympäristön ja talouden hyvinvointia olemalla aallonharjalla kiertotalouden ratkaisujen tuottajana. Tätä varten Demos Helsinki tekee selvityksen kaupungin roolista kiertotaloustoimijana sekä Espoon alueen nykyisistä kiertotalouden toimintamalleista ja toimijoista. Selvitys tukee Kestävä Espoo  -politiikkaohjelman valmistelua ja se toteutetaan yhteistyössä Ethica oy:n kanssa.

Espoo on panostanut kestävän kaupungin suunnitteluun, minkä vuoksi se kuuluukin eurooppalaisiin kestävän kehityksen kärkikaupunkeihin. Ensimmäisenä Suomen kestävän kehitysen yhteiskuntasitoumukseen vuonna 2015 liittynyt kaupunki toteuttaa mm. kestävän kehityksen poikkihallinnollista kehitysohjelmaa, jonka hyötytavoitteisiin kuuluvat esimerkiksi kestävät liikkumisratkaisut.