Savilahden toimijaprofiilit 2030 ja 2050

Miten ihmiset asuvat, työskentelevät ja viettävät arkea vuoden 2030 ja 2050 Kuopiossa? Miten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, digitalisaatio, resurssiniukkuus ja ilmastonmuutos vaikuttavat tai ilmenevät tulevaisuuden suomalaiskaupungeissa ja kaupunginosissa?

Savilahden toimijaprofiilit 2030 ja 2050 hankkeessa tutkitaan miten globaalit megatrendit vaikuttavat paikallistasolla. Hanke tuottaa kaupunki- ja aluesuunnittelun tueksi tietoa ja näkemyksiä relevanteista megatrendeistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä, sekä tulevaisuuden asukkaiden ja toimijoiden tarpeista ja elämäntavoista. Hankkeessa tuotetaan profiilikuvaukset Savilahden alueen erilaisista toimijoista ja käyttäjistä vuosille 2030 ja 2050.

Tulevaisuuden megatrendien vaikutusten arviointi ja huomiointi paikallistasolla tarjoaa kaupungeille mahdollisuuden suunnitella kestävämpiä, adaptiivisempia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia paremmin hyödyntäviä alueita ja asuinympäristöjä. Tutkimalla tulevaisuutta kaupungit voivat ottaa proaktiivisen roolin ja vaikuttaa tulevaisuuden taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin olosuhteisiin ennakoivasti.

Hankkeessa Savilahden tulevaisuuskuvaa tuotetaan hyödyntämällä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, asiantuntija- ja toimijahaastatteluita, sekä yhteiskehittämällä ja visioimalla