Building Zero Waste Society

Hiilidoksidipäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentäminen edellyttää edelläkävijöitä sekä uusia toimintamalleja ja innovaatioita. Building Zero Waste Academy -hankkeessa Demos Helsinki etsii suomalaisia kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat hankkeen koulutuksia, seminaareja ja työpajoja Latviassa ja Valko-Venäjällä.

Hankkeessa tuetaan latvialaisia ja valkovenäläisiä jätteiden vähentämiseen tähtäävien projektien ja aloitteiden vahvistamista ja skaalautumista. Tämä tapahtuu erilaisten yhteiskehittämistilaisuuksien kautta.

Huhtikuussa 2017 alkaneessa hankkeessa Demos Helsinki työskentelee yhdessä latvialaisten ja valkovenäläisten kansalaisjärjestöjen homo ecosin ja Center for Environmental Solutions kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto.