BEMINE – Millaisia ovat tulevaisuuden kaupungit?

Suomalaista kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä haastavat tällä hetkellä monet ongelmat. Kuntien ja valtion hallinnon eri organisaatiot ovat sektoroituneita ja niiden väliltä puuttuu keinoja, käsitteitä tai toimintatapoja tehdä tuloksekasta yhteistyötä.  Kaupunkiseutujen kehittämisestä puuttuu yhteinen ja kokonaisvaltainen kuva nykytilanteesta ja kehittämisen prioriteeteistä. Nämä vaikuttavat siihen, etteivät suomalaiset kaupunkiseudut pysty saavuttamaan asetettuja sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia tavoitteita.

Strateginen tutkimushanke BEMINE pyrkii ratkaisemaan näitä haasteita tuottamalla korkeatasoista tutkimusta kaupungistumisen nykyisistä kehityssuunnista ja niiden vaikutuksista eri alueille sekä kehittämällä yhdessä käytännön toimijoiden kanssa työkaluja ja käytäntöjä, joilla edistetään kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä. Hanke tekee läheistä yhteistyötä kaupunkiseutujen suunnitteluun ja kehitykseen osallistuvien organisaatioiden kanssa.

Hanke on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja konsortiota johtaa professori  Raine Mäntysalo Aalto yliopistosta. Demos Helsinki vastaa hankkeen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja vuorovaikutuksesta.    

Osahankkeita vetävät:

Simin Davoudi, Newcastle University

Juha Honkatukia, VTT Oy

Jouni Häkli, Tampereen yliopisto

Kati‐Jasmin Kosonen, Tampereen seutu

Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto

Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus

Petter Næs, Norwegian University of Life Sciences

Joseph Ravetz, University of Manchester

Satu Lähteenoja, Demos Helsinki

Hannu Tervo, Jyväkylän yliopisto

Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto

Projekti alkoi kesällä 2016 ja päättyy vuonna 2019.

Seuraa meitä Twitterissä (@bemine_project), hankkeen verkkosivuilla ja muualla sosiaalisessa mediassa (#bemineproject).

Ota yhteyttä:

Vesa Kanninen
Projektin koordinaattori, Aalto-yliopisto
vesa.kanninen(at)aalto.fi
+358 50 512 4632

Johannes Mikkonen
Vuorovaikutuskoordinaattori, Demos Helsinki
johannes.mikkonen(at)demoshelsinki.fi
+358 40 569 4948