Kultu2030 – kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikan tulevaisuus

Energia- ja ilmastostrategia, kiertotaloustiekartta, Agenda2030. Mikä on kestävän kulutuksen ja tuotannon paikka strategioiden viidakossa? Tarvitaanko kestävälle kulutukselle ja tuotannolle erillistä strategiaa? Mistä aineksista tällainen visio koostuisi? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä, jonka Demos Helsinki toteuttaa yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhteiskehittämisen menetelmin. Tulokset julkaistaan kesällä 2017.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon strategiatyötä on tehty Suomessa kahdessa Kultu-ohjelmassa (Vähemmästä enemmän ja paremmin 2005 sekä Vähemmästä viisaammin 2012). Ohjelmissa on esitetty lukuisia ohjauskeinoja ja muita toimia, joilla voidaan parantaa kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä vähentää yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja. Nyt käännämme katseen kohti vuotta 2030 ja tarkastelemme asumisen, liikkumisen, syömisen ja julkisten hankintojen tulevaisuutta globaalien megatrendien kautta. Näihin pohjaten teemme yhdessä laajan asiantuntija- ja sidosryhmäjoukon kanssa suositukset konkreettisista toimenpiteistä tulevaisuuden kestävän kulutuksen ja tuotannon vision edistämiseksi.