Puoliksi tehty – Nuorten antisipaatiot ilmastonmuutoksessa

Puoliksi tehty on vuoden 2016-2017 aikana tehtävä tutkimusprojekti, jossa tutkittiin 16-22 -vuotiaiden nuorten ennakoivaa käyttäytymistä (antisipaatiota) suhteessa ilmastonmuutokseen. Projektissa tutkittiin mekanismeja, joilla ilmastonmuutosta koskeva tulevaisuustieto muuttuu tai ei muutu toiminnaksi. Tutkimusta varten tehtiin sekä ryhmähaastatteluja että yksilöllisiä syvähaastatteluja, joista syntynyttä aineistoa analysoitiin antisipaation käsittettä hyödyntäen.

Demos Helsingin tavoitteena oli tuoda suomalaiseen keskusteluun uusi käsitteellinen malli tulevaisuuden ja nykypäivän välisen siteen ymmärtämiseksi. Tutkimuksesta syntyy malli nuorten ilmastonmuutosta antisipoivasta käyttäytymisestä, jota päätöksentekijät, nuorisotyöntekijät, koulut ja media voivat hyödyntää synnyttääkseen positiivista kestävää käyttäytymismuutosta.

Projektia johtaa Mikael Sokero

+358401646453