Towards Digital Paradise

Millaisia mahdollisuuksia luoda resurssiviisasta ja yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisevaa liiketoimintaa liittyy digitalisaation seuraavaan askeleeseen?

Towards Digital Paradise -hankkeessa kehitetään sensoriteknologian ympärille uutta liiketoimintaa, joka auttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa ja korostaa pohjoismaisia arvoja, kuten luottamusta, yksityisyydensuoja ja osallistumista.

Hanke on osa Naked approach -hanketta, jossa suomalaiset yliopistot kehittävät sensoriteknolgoiaa, energiaharvestointia ja printattua elektroniikkaa. Towards Digital Paradise -hankkeessa tutkitaan yhdessä yrityskumppaneiden kanssa mahdollisuuksia kaupallistaa näitä teknologioita. Demos Helsinki vastaa hankkeessa tulevaisuuden liiketoimintamallien kehityksestä, joiden avulla luodaan pohjoismaista näkökulmaa laitteettomaan maailmaan.

Demos Helsingin lisäksi hankkeessa ovat  VTT, Aalto-yliopisto,  Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto, Nokia, Skandal Technology ja Streamr. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Innovation+, Barrabesin Napapiiri Hub, LMInfo, Premix sekä laaja joukko muita yrityksiä.

Hanketta rahoittaa Tekes.

Lisätietoa: nakedapproach.fi