Region 2050

Region 2050 on koko Ruotsin laajuinen ennakointiprosessi, jossa tarkastellaan alueiden merkitystä globaalistuvassa maailmassa. Projekti tuo yhteen kansainvälisiä ennakointieksperttejä, reilun sata alueellisia strategioita valmistelevaa virkamiestä ja Demos Helsingin skenaarioprosessin. Laaja projekti on kaksivuotinen ja johtaa useisiin julkaisuihin, seminaareihin ja työpajoihin.