Y-lab kehittää kohtuuhintaista kaupunkilaista vuokra-asumista

Kohtuuhintainen asuminen on yhä harvinaisempaa kaupungeissa. Mitä muita keinoja kohtuuhintaisen asumisen ylläpitämiseen ja lisäämiseen on kuin rakentamalla halvemmalla ja halvemmalle alueelle? Kuinka kohtuuhintaisen asumisen ratkaisuja kehitetään kokeillen?

Demos Helsinki ja Y-Säätiö jatkavat yhteistyötään vuonna 2017. Vuoden aikana vahvistetaan Y-Säätiön valmiuksia kehittää toimintaansa kokeillen ja asukaslähtöisesti sekä vahvistetaan Y-Säätiön yhteistyötä hyvää kaupunkilaista elämää kehittävien sidosryhmien kanssa.

Y-Säätiö on kansainvälisesti palkittu suomalainen yleishyödyllinen säätiö, jonka tavoitteena on edistää oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Y-Säätiön omistama M2-Kodit on kohtuuhintaiseen ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö. Rakennusten lisäksi on tarpeen suunnitella käytäntöjä ja palveluverkosto, jotka varmistavat asuinviihtyvyyden ja vetovoimaisuuden tulevissa kohteissa – edullisesta vuokratasosta tinkimättä.

Demos Helsinki ja Y-Säätiön aloittivat vuonna 2015 yhteistyön, Y-labin, jossa kehitettiin yhdessä uusi uusia kaupunkilaiseen elämäntapaan sopiva kohtuuhintaisen vuokra-asumisen konsepteja. Vuoden 2015 aikana Y-labissa tutkittiin, kuinka kohtuuhintaisuus, uudet palvelut ja asuinympäristön mahdollisuudet sidotaan toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi ja kuinka tällaista asumisen konseptia voidaan sovittaa nykyisille vuokra-asuntomarkkinoille. Yhteistyön tuloksena syntyi kolme eri tarpeisiin vastaavaa kohtuuhintaisen asumisen konseptia: Koto, Uuras ja Inno.  

Demos Helsingin ja Y-Säätiön yhteistyö jatkui vuonna 2016, jolloin Y-Säätiön M2-Kotien uusia kestävän asumisen malleja vietiin eteenpäin kokeilemalla. Uuras-konseptissa kehitettiin konkreettisia ratkaisuja asukkaiden toimeentulon ja työnteon lisäämiseksi. Enempi-konseptin alla toteutettiin Energiapilotti-kokeilu, jossa tavoitteena oli kokeilla millaisilla asukaslähtöisillä ratkaisuilla vanhemmassa asuinkohteessa pystytään vähentämään asumisen energiankäyttöä.

Lisätietoa projektista antaa
Leena Alanko, tutkija, leena.alanko (at) demoshelsinki.fi +358 50 537 33 93