The Naked Approach – pohjoismainen näkökulma laitteittomaan maailmaan

Millaisia mahdollisuuksia ihmisten kyvykkyyksien ja resurssiviisaamman maailman näkökulmasta liittyy digitalisaation seuraavaan askeleeseen?

Naked Approach on kolmen vuoden strateginen tutkimusavaus, jossa etsitään ja kehitetään vaihtoehtoista, ihmislähtöistä tapaa toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Design-, teknologia- ja liiketoimintaratkaisuja kehitetään ja tutkitaan ihmislähtöisesti ja pohjoismaisia arvoja korostaen.

Hyperkytkeytyneessä yhteiskunnassa ihmisten ja asioiden lisääntyneet kontaktit mahdollistavat uusia osallistumisen tapoja ja kyvykkyyksiä sekä ihmisten kokeman hyvinvoinnin lisäämistä luonnon kantokyvyn rajoissa. Demos Helsinki on julkaissut aiheesta kaksi tulevaisuusskenaarioita, joissa aikamme isoimmat yhteiskunnalliset haasteet on ratkaistu uusien teknologioiden ja käytäntöjen avulla.  Lue julkaisu täältä.

Hyperkytkeytyneessä liiketoiminnassa syntyy uusia arvonluonnin tapoja. Yksi keskeinen arvonluonnin tapa on resurssiviisaampi toiminta. Uudet arvontuotannon tavat ovat valtava mahdollisuus, mutta yritysekosysteemien on tuettava keskeisiä liiketoimoinnan piirteitä. Jatkossa erityishuomio on suunnattava yritysten perustajien auttamiseen, sekä alustatalouteen liittyviin liiketoimintamalleihin. Demos Helsinki on julkaissut hankeessa digitaalisen liiketoimintaekosysteemin menestystekijöitä kuvaavan työpaperin sekä yritysten uusia arvontuotannon tapoja kuvaavan personoidun julkaisun.

Demos Helsingin lisäksi Naked Approachissa ovat mukana VTT, Aalto-yliopisto,  Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Hanketta rahoittaa Tekes ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Katso esittelyvideo tästä.

TOWARDS DIGITAL PARADISE

Visio hyperkytkeytyneestä yhteiskunnasta mahdollistetaan uusilla tuotteilla, palveluilla ja liiketoimintamalleilla. Naked approach -tutkimusryhmä kehittää niitä yhdessä yrityskumppaneiden kanssa Towards Digital Paradise -hankkeesta. Voit lukea hankkeesta lisää täältä.  

Lisätietoja: nakedapproach.fi