Kuinka merkittävää alustatalous on? Neljä keskeistä havaintoa Pew Research’in tuoreesta raportista

Minulta kysytään usein, kuinka iso asia alustatalous on.

Kysymykseen on vaikea vastata, koska alustataloudelle ei ole olemassa selkeää, yhteisesti sovittua määritelmää. Pew Research Centre:n keikkatyötä, nettimyyntiä ja verkottunutta vieraanvaraisuutta koskeva raportti ei ratkaise tätä haastetta, mutta se sisältää kiinnostavaa uutta tietoa siitä, miten yleistä rahan tienaaminen digitaalisten alustojen kautta on yhdysvaltalaisten aikuisten keskuudessa. Vaikka raportti ei käsittelekään tilannetta Suomessa tai laajemmin Euroopassa, se tarjoaa hyödyllisen vertailukohdan taustatiedoksi myös täällä käytäviin keskusteluihin.

Tässä on neljä keskeistä havaintoa yhteenvetona raportista – sekä lyhyt kommentti siitä, mistä tässä raportissa ei puhuta.

1. Lähes neljännes yhdysvaltalaisista aikuisista on tienannut rahaa alustatalouden kautta viimeisen vuoden aikana: Ensinnäkin lähes joka kymmenes yhdysvaltalainen (8%) on tienannut rahaa viimeisen vuoden aikana ottamalla digitaalisen alustan kautta vastaan työtehtäviä: 5% yhdysvaltalaisista kertoo tienanneensa tekemällä digitaalista työtä (mukaan lukien esimerkiksi survey-kyselyihin vastaaminen ja tiedonsyöttö). Noin 2% yhdysvaltalaisista on tienannut kuskina Uberin kaltaisten kyytipalvelujen kautta. Lisäksi vastaajat olivat tienanneet ottamalla alustojen kautta vastaan ostosten hoitamiseen, kotiinkuljetuksiin, siivoamiseen ja pyykkäämiseen liittyviä tehtäviä. Toiseksi, noin joka viides yhdysvaltalainen (18%) on tienannut viimeisen vuoden aikana myymällä jotakin verkossa. Suurin osa nettimyyntiin osallistuneista käyttää digitaalisia alustoja myydäkseen käytettyjä tavaroita, mutta osa käyttää verkkosivustoja erilaisten käsitöiden tai kuluttajatuotteiden myymiseen. Kolmanneksi, prosentti vastaajista oli vuokrannut omia kiinteistöjään jonkin digitaalisen alustan (esim. Airbnb ja VRBO) kautta. Kun näitä kolmea toimintamuotoa tarkastellaan kokonaisuutena, noin 24% yhdysvaltalaisista aikuisista on tienannut rahaa alustatalouden puitteissa viimeisen vuoden aikana.

2. Työvoimaan ja pääomaan keskittyvillä alustoilla tienaavat eri ihmiset: Työvoimaan keskittyvien alustojen (labor platforms) avulla tienaaminen on yleisempää mustien ja latinojen kuin valkoihoisten keskuudessa, ja näillä alustoilla työskentelevät tulevat usein suhteellisen matalatuloisista kotitalouksista. Ikäryhmistä työvoima-alustoilla työskentelevät useimmin nuoret aikuiset. Pääomaan keskittyvillä alustoilla (capital platforms), joiden kautta esimerkiksi myydään käytettyjä tavaroita, tilanne on päinvastainen: nettimyynti on yleisempää valkoihoisten kuin mustaihoisten keskuudessa, samoin myyjät ovat useammin hyvin toimeentulevia ja korkeasti koulutettuja, ja eri ikäryhmät osallistuvat toimintaan melko laajasti.

3. Alustataloudesta tienatuilla tuloilla on erilainen merkitys eri ihmisille. Tienatun rahan merkitys vaihtelee sekä erilaisten alustojen välillä että yksittäisten alustojen kohdalla: Yli puolet työvoima-alustojen käyttäjistä kuvailee alustataloudesta saamiaan tuloja ”keskeisiksi” tai ”tärkeiksi” henkilökohtaisen taloutensa kannalta. Samaa sanoi vain yksi viidestä (20%) nettimyynnistä tuloja saanut. Toiseksi, ne, jotka kuvailevat keikkatyöstä saamiaan tuloja tärkeiksi ovat todennäköisemmin matalatuloisia, vähemmän koulutettuja sekä muita kuin valkoihoisia. Tämä ryhmä tekee alustojen kautta muita useammin fyysisiä työtehtäviä eli esimerkiksi siivoaa, pyykkää tai toimii kuljettajana kyytipalveluiden kautta. Heidän osallistumistaan motivoivat muita useammin keikkatyön tarjoamat mahdollisuudet päättää omasta aikataulustaan tai se, ettei muita töitä ole saatavilla heidän asuinympäristössään.

4. Yleinen mielipide on alustatalouden tarjoamien töiden suhteen ristiriitainen. Yhtäältä enemmistö yhdysvaltalaisista aikuisista katsoo alustojen kautta saatavien keikkatöiden olevan hyvä vaihtoehto ihmisille, jotka tarvitsevat joustavan työaikataulun (68%) tai ikääntyville aikuisille, jotka eivät enää halua tehdä töitä täysipäiväisesti (54%). Toisaalta noin joka viides kokee, että keikkatyöt kasaavat liikaa taloudellisia rasitteita työntekijöille (21%) ja antavat yrityksille mahdollisuuden hyväksikäyttää työntekijöitä (23%). Vain noin 16% kokee, että tämäntyyppisistä töistä voi rakentaa työuran.

+1 Mistä tässä raportissa ei puhuta? Pew’n uusi raportti on hyödyllinen lähtökohta keskusteluille siitä, kuinka yleistä alustataloudella tienaaminen on, vaikka tutkimus keskittyykin yksinomaan aikuisväestöön Yhdysvalloissa. Raportissa ei kuitenkaan käsitellä millään tavoin osallistumista tavaroiden yhteiskäyttöä tukeviin verkkopalveluihin (esimerkiksi työkalupankit), ainoastaan nettimyyntiä. Samoin tutkimus sivuuttaa kotien jakamisen rahattomat muodot (esimerkiksi Couchsurfingin kautta järjestetty verkottunut vieraanvaraisuus, mutta myös Airbnb:n kaltaisten palveluiden järjestämän toiminnan toisinaan mahdollistamat kohtaamiset). Nämä kysymykset eivät kuuluneet raportin teemoihin, mutta toivottavasti Pew pureutuu niihin tulevaisuudessa. Sen arvioimiseksi, miten merkittävää alustatalous on ihmisten elämissä, on yhtälöön tärkeää sisällyttää myös alustojen kautta mahdollistuva rahaton – mutta osallistujille arvokas – toiminta.

Lisätietoja alustataloudesta ja digitaalisesta keikkatyöstä:
Gig Work, Online Selling and Home Sharing (pdf, tässä kirjoituksessa käsitelty Pew Research’in raportti kokonaisuudessaan)
The Online Labour Index (ensimmäinen taloudellinen indikaattori, joka kokoaa digitaalista keikkatyötä koskevaa tietoa samaan tapaan kuin perinteiset työmarkkinatilastot, kehitetty Oxford Internet Institutessa)

Verkottunutta vieraanvaraisuutta käsitteleviä aiempia tutkimuksiamme:
Lampinen, A. & Cheshire, C. (2016) Hosting via Airbnb: Motivations and Financial Assurances in Monetized Network Hospitality. CHI’16 Proceedings of the annual conference on Human factors in computing systems. ACM New York, NY, USA.

Lampinen, A. (2016) Hosting Together via Couchsurfing: Privacy Management in the Context of Network Hospitality. International Journal of Communication, 10(2016), 1581–1600.

Ikkala, T., & Lampinen, A. (2015) Monetizing Network Hospitality: Hospitality and Sociability in the Context of Airbnb. CSCW’15 Proceedings of the ACM 2015 conference on Computer supported cooperative work. ACM New York, NY, USA.

Lampinen, A. (2014) Account Sharing in the Context of Networked Hospitality Exchange. CSCW’14 Proceedings of the ACM 2014 conference on Computer supported cooperative work. ACM New York, NY, USA.