Helsinki Challenge

Helsinki Challenge on Helsingin yliopiston johtama tiedepohjainen ideakilpailu ja kiihdyttämöohjelma, jossa 20 tiimiä kehittävät globaalisti vaikuttavia ratkaisuja, joilla vauhditetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Helsinki Challenge toteutetaan yhteistyössä 10 suomalaisen yliopiston kanssa ja se on osa Suomi 100- juhlavuoden virallista ohjelmistoa. Helsinki Challengen tavoitteena on kehittää uusia tiedepohjaisia ratkaisuja sekä vahvistaa huippututkijoiden kyvykkyyksiä entistä vahvempaan tutkimuksen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutukseen.

Helsinki Challengen johtoajatus on, että tiede tarjoaa perustan mullistaville innovaatioille. Huikeiden ratkaisujen synnyttäminen edellyttää erikoislaatuista ajattelua, tottumusten kyseenalaistamista, uusia käytäntöjä ja kansainvälisiä kohtaamisia. Helsinki Challenge on vuoden 2017 kestävä yhteistyöalusta, jolla tutkijat, päättäjät, teollisuus, päättäjät, yritykset, vaikuttaja ja media yhdessä kehittävät ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin.

Demos Helsinki toimii Helsingin yliopiston ja muiden 9 yhteistyöyliopiston yhteiskehittämiskumppanina vuoden 2017 ajan kilpailun suunnittelussa ja kiihdyttämön toteutuksessa. Niin ikään, Demos Helsinki oli Helsingin yliopiston yhteistyökumppanina vuonna 2015 järjestetyssä ensimmäisessä Helsinki Challengessa.

Projetia johtaa

Mikael Sokero

+358401646453

Lisätietoja: http://challenge.helsinki.fi/