Demos Helsinki vahvistaa osaamistaan

Suomen ensimmäinen itsenäinen ajatushautomo Demos Helsinki kasvaa. Viime kuukausina mukaan on tullut viisi asiantuntijaa, joilla kaikilla on takanaan monipuolista kokemusta merkittävistä akateemisista, julkisista ja yksityisistä organisaatioista sekä Suomesta että ulkomailta. Heidän myötään Demos Helsingin osaaminen vahvistuu kaupunkitutkimuksen, huippututkimuksen vaikuttavuuden, rakennetun ympäristön, pitkän aikavälin hallinnon sekä projektijohtamisen asiantuntijoilla.

”Demos Helsingin toimintaa motivoi pyrkimys yhteiskunnalliseen muutokseen kohti ihmislähtöisempää ja resurssiviisaampaa yhteiskuntaa. Olemme saaneet mukaan nyt viisikollisen kokeneita tekijöitä, joiden ansiosta meillä on tähän entistä paremmat rahkeet. Iina, Jaakko ja Kaisa vievät meidät askeleen lähemmäksi akateemista huippututkimusta ja sen yhteiskunnallista hyödyntämistä. Tätä teemme parhaillaan kolmessa Suomen akatemian STN-hankkeessa BEMINE, URMI ja WINland. Antti ja Katri puolestaan vievät meitä eteenpäin työssämme, jota teemme erityisesti julkisten organisaatioiden muutosprosesseissa kohti ihmislähtöisempiä ja resurssiviisaampia ratkaisuja”, kertoo Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen

Tutkimuksen yhteiskehittämisen asiantuntija Iina Koskinen

iina_demosIina Koskinen (FM)  aloitti Demos Helsingissä syyskuussa tutkimuksen yhteiskehittämisen (co-creation) asiantuntijana. Koskinen toimii Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien tutkimushankkeiden WINlandin, BEMINEn ja URMIn vuorovaikutusasiantuntijana. Yhteiskehittämisen lisäksi hän on erikoistunut strategiseen sidosryhmäyhteistyöhön tieteen ja muun yhteiskunnan välillä.

Aiemmin Koskinen on työskennellyt tiedevuorovaikutustehtävissä Helsingin yliopistossa, tieteen ja yhteiskunnan rajapinnassa toimivissa organisaatioissa sekä pohjoismaiden suurimmalla tiedefestivaali Tieteen päivillä. Demokselle hän siirtyi Future Earth Suomi – globaalimuutostutkimuksen kansalliskomiteasta. Koskinen on opiskellut teoreettista filosofiaa ja viestintää Helsingin yliopistossa ja Leuvenin yliopistossa.

Pitkän aikavälin hallinnon asiantuntija Jaakko Kuosmanen

jaakkoJaakko Kuosmanen on erikoistunut hallinnon uusien työkalujen kehittämiseen ja instituutioiden rakenteelliseen suunnitteluun. Kuosmasen keskeisenä osaamisena on pitkän aikavälin hallinnointi. Kuosmanen on valmistunut politiikan tohtoriksi (Ph.D.) Edinburghin yliopistosta ja filosofian maisteriksi (FM) Tampereen yliopistosta.

Ennen liittymistä Demos Helsinkiin elokuussa 2016 Kuosmanen työskenteli Oxfordin yliopistossa ja Euroopan neuvostossa. Oxfordissa hän toimi tutkijana oikeustieteellisellä laitoksella sekä projektikoordinaattorina Oxford Martin School:issa, joka tutkii tulevaisuuden haasteita monitieteellisestä näkökulmasta ja tarjoaa konsulttipalveluita julkishallinnolle. Jaakko on myös työskennellyt luennoitsijana Oxfordin yliopiston Blavatnik School of Governmentilla.

Kuosmanen on julkaissut laajasti politiikan tutkimuksen ja oikeustieteiden alojen huipputason kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa. Tällä hetkellä hän myös editoi kokoelmateosta Oxford University Pressille.

Rakennetun ympäristön asiantuntija Antti Lippo

antti_koffAntti Lippo (YTM) palasi syyskuussa 2016 Demos Helsinkiin kuuden vuoden tauon jälkeen. Hän jatkaa kaupunkisuunnitteluun ja asumiseen liittyvien teemojen parissa, erityisalanaan kestävien kaupunkiympäristöjen ja elämäntapojen edellytykset. Fyysisen ja digitaalisen ympäristön kohtaaminen, erilaisten toimijoiden osaamisen hyödyntäminen ja ihmislähtöinen palvelumuotoilu ovat vahvasti läsnä Lipon tavassa ymmärtää parempaa tulevaisuutta.

Lippo on aikaisemmin työskennellyt Sitrassa, Green Building Council Finlandissa ja Pöyry Environmental Consultingilla, sekä toiminut yrittäjänä. Työssään hän on ollut kehittämässä ja toimeenpanemassa kestävää kehitystä edistävia johtamisjärjestelmiä kaupungeille ja kiinteistö- ja rakentamisalalle, kiertotalouteen liittyviä B2B- ja B2C-liiketoimintamalleja, sekä ratkaisuja kehittyvien maiden ilmastonmuutos- ja jätteenkierrätyskysymyksiin.

Yhteistyöprosessien asiantuntija Katri Mäenpää


Katri MäenpääKatri Mäenpää
(VTM) on kansainvälisen yhteistyön asiantuntija, joka rakastaa positiivista ongelmanratkaisua. Hän aloitti Demos Helsingissä lokakuun alussa keskittyen toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseen työskentelyprosessien kehittämisellä.

Mäenpää siirtyy Demos Helsinkiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisesta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta, jossa hän työskenteli asiantuntijana kehitysyhteistyöohjelmien ja EU:n yhteistyöohjelmien parissa. Aiemmin hän on työskennellyt myös YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin päämajassa New Yorkissa, British Councilin EU-toimiston vaikuttamistyön tiimissä Brysselissä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Mäenpää on opiskellut kansainvälistä politiikkaa Helsingin yliopistossa sekä kestävää kehitystä Pariisin Sciences Possa.

Kaupunkikehittämisen asiantuntija Kaisa Schmidt-Thomé

kaisaKaupunkitutkija Kaisa Schmidt-Thomé on työskennellyt elokuun 2016 alusta täysipäiväisesti Demos Helsingissä kaupunkien kehittämisen ja resurssiviisaan talouden kysymysten parissa. Hän on taustaltaan suunnittelumaantieteilijä (FL) Helsingin yliopistosta, mutta väitteli tohtoriksi (TkT) maankäytön suunnittelun ja kaupunkitutkimuksen alalta Aalto-yliopistosta marraskuussa 2015.

Schmidt-Thome on tutkinut aiemmissa projekteissaan kattanut eurooppalaisen aluekehityksen trendejä, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, ihmisen elämänkaaren maantiedettä sekä urbaanin arjen asukaslähtöistä suunnittelua. Hän on toiminut useiden kansainvälisten ja kotimaisten hankkeiden koordinointitehtävissä ja nauttii laajojen kokonaisuuksien hahmottamisesta. Hänellä on kattavat kansainväliset verkostot, joihin kuuluu sekä kaupunkien kehittämisen asiantuntijoita että kaupunkitutkijoita.