Työ 2040: miten työ ja työelämä muuttuvat?

Työnteon ja aherruksen loppua on povattu läpi teollisen yhteiskunnan historian. Samalla on selvää, että työ on yhteiskunnan perustavanlaatuisia pilareita niin ihmisten toimeentulon kuin yhteiskuntaan kuulumisen kannalta. Viime vuosien keskustelu työstä ja sen tulevaisuudesta onkin keskittynyt erityisesti työn riittävyyteen ja muuttuvaan luonteeseen. Olemmeko vapautumassa työstä vai johtaako työn loppu kurjistuvaan, pirstaloituneeseen ja merkityksettömään yhteiskuntaan?

Demos Helsinki kartoittaa työn tulevaisuutta yhteisessä tutkimuksessa Sitran, työeläkeyhtiö Varman, Tieto Oyj:n, Verohallinnon ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa. Hanke on skenaariotutkimus työn tulevaisuudesta vuoteen 2040. Tulevaisuutta tutkimalla tarkennetaan käsitystämme työn murroksesta. Tammikuussa 2017 julkaistavassa skenaariotutkimuksessa kuvataan työn tulevaisuuden keskeisimmät  ilmiöt, muutosprosessit ja toimintastrategiat.

“Työ on ollut Demoksessa keskeinen ilmiö jo vuosia ”, sanoo Johannes Koponen Demos Helsingiltä. “Aiheesta toki puhutaan juuri nyt paljon. Esimerkiksi uusin Eduskunnan Tulevaisuusselonteko keskittyy työn muutokseen. Tämän lisäksi aiheesta kirjoitetaan viikoittain päivittäislehdissä. Työ 2040 -skenaariotutkimuksella me haluamme parantaa tämän keskustelun tarkkuustasoa.”

Demoksen näkökulma aiheeseen onkin varsin toiminnallinen: tutkimuksella pyrimme saamaan aikaan kumppaneissamme ja yhteiskunnassa laajemmin aktiivista toimintaa, jolla tulevaisuuden hyvää työelämää rakennetaan. “Työ 2040 -tutkimus syventää ymmärrystä työtehtävien muutoksesta seuraavien vuosikymmenten aikana sekä näiden muutosten vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan perusoletuksiin. Tavoitteemme on kuitenkin rohkaista työelämän edelläkävijöitä rakentamaan toivomaansa työelämää jo nyt.”, Koponen jatkaa.

Yhteystiedot:

Johannes Koponen,

041 540 3608

johannes.koponen@demoshelsinki.fi