Uusjako – Sosiaali- ja terveysalan ammattikuvat tulevaisuudessa

Tekevätkö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tietämättään tuplatöitä? Miten robotiikan kehitys voisi tehostaa työtä ja vapauttaa ammattilaisilta aikaa?

Suomen sosiaali- ja terveysalan uudistus vaatii ammattikuvien sisäisten ja niiden välisten työnjaon tarkastelua uusin silmin. Alojen arkea tulee tulevaisuudessa mullistamaan myös robotisaatio ja automatisaatio.

Uusjako-hankkeen tavoitteena on etsiä parhaat argumentit ja uudistukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvista ja keskinäisestä työnjaosta. Päällekkäisyyksien karsiminen ja robotiikka ovat mahdollisuuksia kustannuksien alentamiseen, mutta ne myös parantavat työn sujuvuutta ja mielekkyyttä.

Hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveysalan ammattikuvien muutosta tulevaisuudessa. Palveluketjuja tarkastellaan asiakaslähtöisesti, jotta voidaan taata, ettei ketjuissa ole aukkoja. Tutkimusmenetelminä käytetään systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, dokumenttianalyysiä, Delfi-asiantuntijapaneelia sekä rekisteritutkimusta. Demos Helsingin toteuttama Delfi-paneeli kokoaa aihealueen kannalta olennaisten sidosryhmien näkemykset yhteen.

Paneeli on anonyymi, iteratiivinen asiantuntijahaastattelumenetelmä, jonka avulla kerätään monipuolisia ja ristiriitaisiakin näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvista ja keskinäisestä työnjaosta, uusista ratkaisumahdollisuuksista ja kustannuksista.

Tutkimus toteutetaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.