Digimuutos – Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa

Millaisia potentiaalisia vaikutuksia digitalisaatiolla on työllisyyteen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen, työvoiman osaamisvaatimuksiin sekä työn ja työtehtävien muuttumiseen?

Mitkä ovat uuden digitaalisen liiketoiminnan kasvualat ja -ympäristö (palveluissa ja tuotannossa) eri toimialoilla ja eri alueilla (ml. työvoiman alueellinen liikkuvuus ja paikkaan sitomaton työ)?

Miten kokeiluilla ja elinkeinoja uudistavilla innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan vauhdittaa digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnassa?

Digimuutos-hankkeessa vastataan näihin kolmeen keskeiseen tutkimuskysymykseen. Hanke tehdään yhteistyössä VTT:n kanssa. Demos Helsingin vastuulla on erityisesti digitalisaation vaikutuksiin liiketoiminnassa liittyvän kokeilun suunnittelu ja järjestäminen.