Bees and Trees – Pienten ja suurten yhteistyö

Kuluttaja-cleantech on valtava liiketoimintamahdollisuus, johon tarttumiseen suomalaisilla on kaikki mahdollisuudet. Sen ytimessä ovat kuluttajarajapintaan suunnatut ratkaisut, jotka vähentävät luonnonresurssien käyttöä.

Samaan aikaan cleantechin nousun kanssa on Suomessa on syntynyt merkittävä innostus startup-yritysten ympärille. Pieniltä startup-yrityksiltä löytyy tuoreita ajatuksia ja kykyä nopeaan kasvuun, mutta monesti niiltä kuitenkin puuttuu osaamista tai voimavaroja. Suuret yritykset jäävät puolestaan usein kuluttamaan samoja, hyviksi todettuja uria.

Bees and Trees -hanke tutkii pienten ja suurten yritysten yhteistyömahdollisuuksia kuluttaja-cleantechin saralla. Strategista yhteistyötä tarvitaan, koska mullistavien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen tapahtuu yhdessä. Kuluttaja-cleantechin parissa tämä tarve on erityisen suuri, koska muutokset ovat luonteeltaan radikaaleja ja laajamittaisia.

Hankkeessa syntyy startupeille suunnattu käsikirja, jonka avulla strategisia kumppanuuksia voidaan rakentaa entistä paremmin myös tulevaisuudessa.

Bees and Trees -hanke alkoi startup-kartoituksella keväällä 2016 ja päättyy vuonna 2018. Valitut yhteistyötahot luovat kumppanuuksia ja kokeilevat uusia Demos Helsingin fasilitoimia yhteistyötapoja.

Hanke on osa Tekesin Cleanweb -ohjelmaa. Demos Helsingin lisäksi siinä ovat mukana Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Johtamisen laitos, Granlund, Coor, S-ryhmä, Bonava sekä useita kuluttaja-cleantech startupeja.