From Failand to Winland

Tervetuloa Failandiaan! Maahan, jossa ruoka- ja energiahuolto ei toimi ja yhteiskunnan turvallisuus on sirpaleina. Vai matkustaisitko mieluummin Winlandiaan, Suomeen jossa resilientit suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit ovat estäneet katastrofin toteutumisen?

Winland tutkii, miten veteen, ruokaan ja energiaan liittyvät muutospaineet, riskit ja niihin liittyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa ja miten järjestelmämme ja päätöksentekoprosessimme mukautuvat riskeihin. Tätä tehdään mm. skenaarioiden, yhteiskehittämisen ja päätöksentekoanalyysin avulla yhdessä suomalaisen valtionhallinnon, järjestöjen ja yritysten kanssa tarkoituksena vahvistaa yhteiskunnan resilienssiä ja valmiutta varautua riskeihin. Read about the project in English here.

Hanke on Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja konsortiota johtaa professori Olli Varis Aalto-yliopistosta. Osahankkeita vetävät
Sanna Syri, Aalto-yliopisto (Energia- ja ruokaturva)
Veli‐Pekka Tynkkynen, Helsingin yliopisto (Energiapolitiikka)
Antti Tuomas Belinskij, Itä‐Suomen yliopisto (Lainsäädäntö)
Juha Mäkinen, Maanpuolustuskorkeakoulu (Resilienssi ja oppiminen)
Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus (Vesiturvallisuus ja ilmastonmuutos)
Outi Kuittinen, Demos Helsinki (Vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen)
Burkhard Auffermann, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Integrointi ja tulevaisuusskenaariot)
Hanke alkoi kesällä 2016 ja päättyy alkuvuodesta 2019.

Seuraa tutkimustamme Twitterissä (@WINlandFI), verkkosivuillamme sekä muualla sosiaalisessa mediassa (#WINlandFI).

Ota yhteyttä:

Suvi Sojamo
Projektikoordinaattori, Aalto-yliopisto
suvi.sojamo(a)aalto.fi
+358 50 407 5171

Marko Keskinen
Co-lead, Aalto-yliopisto
marko.keskinen(a)aalto.fi

Iina Koskinen
Asiantuntija, tutkimuksen co-creation, Demos Helsinki
iina.koskinen(a)demoshelsinki.fi
+358 50 557 6578

Outi Kuittinen
Head of Co-creation, Demos Helsinki
outi.kuittinen(a)demoshelsinki.fi
+358 50 326 5582