Tampereen Smart City -strategiatyö

Kaupungeilla on edessään haasteita: energia kallistuu, korjausvelka kasvaa ja internet mullistaa tavan käydä kauppaa. Resurssiniukkuudesta, kaupan murroksesta ja kaupunkien kasvusta syntyviin ongelmiin täytyy löytää uusia ratkaisuja ja ottaa olemassa olevat tilat tehokkaammin käyttöön.

Älykäs kaupunki -konsepti (smart city) on innostanut monia kaupunkeja miettimään tulevaisuuttaan ja profiiliaan älykkäiden ratkaisujen toteuttajana ja kokeilualustana. Tampereen kaupungilla on tehty paljon älykkään kaupungin kehittämisprojekteja, joiden tavoitteena on fiksu arki ja kestävä, vuorovaikutteinen kaupunki.

Demos Helsingin vetämässä projektissa tunnistettiin Tampereen kehittämistyön vahvuuksia ja haasteita ja keskusteltiin yhteisistä toimintatavoista. Projekti kulminoitui kaksipäiväiseen työpajatyöskentelyyn, jota pohjustettiin haastatteluin. Työpaja järjestettiin kesäkuussa 2016 ja työ valmistui kesän aikana.

Työ pohjalta Tampereen kaupunki pystyi hyödyntämään älykkään kaupungin kehittämisen teemoja paremmin uuden kaupunkistrategian valmistelussa.