Demos Helsinki vahvistaa kaupunkikehittämisen osaamistaan

TkT Kaisa Schmidt-Thomé siirtyy Aalto-yliopistosta Suomen ensimmäisen itsenäisen ajatushautomon leipiin.

Demos Helsinki jatkaa kasvuaan, kun kaupunkitutkija Kaisa Schmidt-Thomé aloittaa tutkijana ajatushautomossa. Samalla Demos Helsingin työntekijämäärä kasvaa 23:en.

“Demos Helsinki edistää ihmislähtöistä ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. Kaupunkien kehitys on tässä kokonaisuudessa aivan tärkeimpiä asioita. Kaupungit määrittävät paljolti sitä, miten elämme. Osallistuminen oman lähiympäristön kehittämiseen tapahtuu kaupunkitasolla. Olemme työskennelleet tämän aihepiirin parissa paljon, viimeksi pohjoismaisessa Smart Retro -hankkeessa. Kaisa Schmidt-Thomé on tehnyt mittavan uran näihin samoihin teemoihin keskittyvän tutkimuksen parissa. Olemme todella iloisia, että saamme hänet nyt osaksi ajatushautomoamme”, kertoo Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen.

Schmidt-Thomé on aiemmin toiminut tutkijana Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmässä. Hän väitteli väitteli tohtoriksi (TkT) maankäytön suunnittelun ja kaupunkitutkimuksen alalta Aalto-yliopistosta marraskuussa 2015. Väitöskirja käsitteli kaupunkikehittämisen megaprojektien ja paikkalähtöisen kehittämistyön välistä jännitettä.

“Yksi suomalaisen yhteiskunnan avainkysymyksistä on se, miten hyvin kaupungit pystyvät hyödyntämään tutkimustietoa ja rakentamaan uudenlaisia kehittämiskoalitioita ympärilleen. Uskomme, että akateemisen tutkimuksen, kaupunkikehittämisen ja ihmisten omaehtoisen toiminnan leikkauspisteestä löytyy lähiaikoina merkittäviä asioita. Haluamme olla mukana etsimässä ja kehittämässä niitä ja syventää yhteistyötä kaupunkien, yliopistojen ja yritysten kanssa”, valottaa Tuuli Kaskinen Demos Helsingin suunnitelmia.

Kaisa Schmidt-Thomé on ollut käynnistämässä Advocate Europe –ohjelman ideakilpailun voittajiin kuulunutta ”Refugees for Co-creative Cities” ‑hanketta, jonka toteutuksessa Demos Helsinki on jatkossa mukana. Schmidt-Thomén aiempien projektien tematiikka on kattanut kaikkea eurooppalaisen aluekehityksen trendeistä, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta aina ihmisen elämänkaaren maantieteeseen ja urbaanin arjen asukaslähtöiseen suunnitteluun. “On todella kiinnostavaa päästä askeleen lähemmäs kaupunkikehittämisen käytäntöjä ja tehostaa tutkimustiedon hyödyntämistä kaupunkien arjessa”, hän tiivistää innoissaan.

Lisätietoja:

Kaisa Schmidt-Thomé, p. 040 070 81 78

Tuuli Kaskinen p. 050 514 97 52

Kuva: Peter Jacques