Valmistava opetus

Syksyllä 2016 otettiin käyttöön uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, joka oli suurin uudistus koulumaailmassa vuosikymmeniin. Keskeistä siinä on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Miten opetussuunnitelma saatiin vastaamaan yhteiskunnan vaatimuksia myös tulevaisuudessa?

Helsingin kaupungin opetusvirasto halusi uuden opetussuunnitelman myötä siirtyä inklusiivisempaan koulumalliin. Osana muutosta kehitetään myös maahanmuuttajaoppilaiden valmistavaa opetusta.

Demos Helsinki toteutti keväällä 2016 Valmistavasta opetuksesta inklusiiviseen kouluun -projektin. Projektissa kartoitettiin inklusiivisen valmistavan opetuksen mallia kokeilleiden koulujen kokemuksia mallista ja koottiin hyviä käytäntöjä mallin onnistuneeseen toteutukseen kouluissa.