Viisi asiaa, jotka mullistavat pian liiketoimintasi

Asioiden internet muuttaa yhteiskuntaa. Jos yritys haluaa selvitä muutoksista, sen on osattava uudistua.

Ciscon mukaan vuonna 2008 internetiin kytkeytyi enemmän laitteita kuin maapallolla oli ihmisiä. Verkkoon kiinnittyneiden esineiden määrä jatkaa kasvuaan, eikä kyse ole vain älypuhelimista ja tietokoneista: sensoreiden avulla kaikki fyysiset esineet voidaan kytkeä verkkoon tulevaisuudessa. Asioiden internetiksi kutsuttu ilmiö muuttaa yhteiskuntaamme tavalla, jota voidaan verrata teolliseen vallankumoukseen.

JohannesMikkonen

KIRJOITTAJA

Johannes Mikkonen
@JoneMikkonen

Asioiden internet mahdollistaa sensoreiden, big datan, robotisaation ja hyperkytkeytyneiden järjestelmien avulla uusia tapoja tehdä liiketoimintaa. Kun esimerkiksi avaimista ja lukoista tulee fyysisten esineiden sijasta digitaalisia palveluita, lukkoja valmistavien yritysten on osattava tuottaa verkkopalveluita.

Yritysten on kyettävä uudistumaan muutosten mukana tai väistyttävä uusien kilpailijoiden tieltä. Uudistumista helpottaa, jos tuntee seuraavat viisi asiaa, jotka muuttavat tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä:

1. Digitaalinen ja fyysinen yhdistyvät

Internet ei tule olemaan kaikkialla, vaan fyysinen ja digitaalinen maailma sulautuvat toisiinsa. Jo nyt monet fyysiset asiat ovat verkossa: autot jaetaan Uberin avulla ja talot Airbnbn. Tämä tarkoittaa, ettei asioiden internet ei koske pelkästään teknologiaan nojaavia aloja, vaan kaikkea yritystoimintaa. Musiikki on siirtynyt jo lähes täysin fyysisiltä tallenteilta verkkoon.

2. Data tarkoittaa pääomaa

Informaatiota ja dataa on yhä enemmän kaikkien ihmisten saatavilla. Valta on sillä, joka pystyy keräämään, hallitsemaan ja käsittelemään dataa. Datan hyödyntäminen lisää kykyä ratkaista kompleksisia ongelmia ja ymmärtää uusia, monimutkaisia systeemejä.

3. Asioita ei enää omisteta

Esineiden itsetietoisuus lisääntyy, kun ne keräävät dataa ja reagoivat ympäristön muutokseen. Se mahdollistaa liiketoimintamallit, joissa meidän ei tarvitse omistaa asioita vaan maksamme niiden käytöstä. Esimerkiksi niin kutsutuissa mobility as a service -malleissa käyttäjät maksavat kuukausittaisen maksun, kuten Spotifyssa, ja pääsevät käyttämään takseja, Uberia, busseja ja kaikkia muita liikennevälineitä. Käyttäjän ei tarvitse omistaa liikennevälinettä, riittää, että hän kertoo sovellukselle, minne haluaa mennä.  

Esineiden itsetietoisuus lisääntyy, kun ne keräävät dataa ja reagoivat ympäristön muutokseen. Se mahdollistaa liiketoimintamallit, joissa meidän ei tarvitse omistaa asioita, vaan maksamme niiden käytöstä. Esimerkiksi mobility as a service -malleissa käyttäjät maksavat kuukausittaisen maksun, kuten Spotifyssa, ja pääsevät käyttämään takseja, Uberia, busseja ja kaikkia muita liikennevälineitä. Käyttäjän ei tarvitse omistaa liikennevälinettä, riittää, että hän kertoo sovellukselle, minne haluaa mennä.

4. Keskipalkkainen työ katoaa

Automatisaation ja digitalisaation vaikutuksesta miljoonien ihmisten ennustetaan menettävänsä työpaikkansa teollisuudessa, maataloudessa ja palvelualoilla. Etlaennustaa, että kahdessakymmenessä vuodessa myyjän, sihteerien ja tilintarkastajien työt katoavat Suomesta.

Vaikka rutiininomainen työ vähenee radikaalisti niin toimistoissa kuin suorittavissa töissä, ihmisiä tarvitaan edelleen luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä vaativiin töihin. Työn muuttuminen vaatii kuitenkin uusien kykyjen ja taitojen kehittämistä.

5. Esineet eivät tarvitse ulkopuolista energiaa

Asioiden internetin kehitys ei ole mahdollista, elleivät sensorit pysty keräämään käyttämäänsä energiaa ympäristöstä. Tulevaisuudessa esineet pystyvät keräämään oman energiansa esimerkiksi valosta, liikkeestä ja lämmöstä, eivätkä tarvitse ulkopuolista energianlähdettä. Tämä mullistaa energiamarkkinat, joka muodostaa tällä hetkellä noin kymmenesosan maailman taloudellisesta tuotosta

Asioiden internet ei ole tieteiskirjallisuutta, vaan ilmiö, joka on jo täällä. Sen aiheuttamia muutoksia on välttämätöntä ymmärtää, jos haluamme menestyä myös tulevaisuudessa.